سوالات نرم افزار حسابداری حسیب پرداز

چرا در گزارش سود و زیان روزانه، اعداد محاسبه شده غیر واقعی است؟

چرا در گزارش سود و زیان روزانه، اعداد محاسبه شده غیر واقعی است؟

ج: محاسبه سود و زیان روزانه با در نظر گرفتن تمام جزئیات اعم از موجودی کالا در ابتدا و انتهای روز، خرید و فروش طی روز، تخفیفات خرید و فروش طی روز و هزینه‌ها و سایر درآمدهای طی روز انجام می‌شود. بنابراین اگر هرکدام از مقادیر ذکر شده واقعی نباشد سود و زیان غیر واقعی نمایش داده می‌شود. اکثر کاربرانی که با چنین مشکلی مواجه می‌شوند، توجهی به موجودی کالاها ندارند و شرط اصلی محاسبه صحیح سود و زیان که تقدم ثبت خرید به فروش هست را نادیده می‌گیرند، که این امر موجب غیر واقعی شدن مقدار موجودی کالا در انبار می‌شود که یکی از عوامل غیر واقعی شدن سود و زیان است.

Print

نظرات بسته شده است.

x
دی ان ان