سوالات نرم افزار حسابداری حسیب پرداز

چرا در گزارش سود و زیان روزانه، اعداد محاسبه شده غیر واقعی است؟

چرا در گزارش سود و زیان روزانه، اعداد محاسبه شده غیر واقعی است؟

ج: محاسبه سود و زیان روزانه با در نظر گرفتن تمام جزئیات اعم از موجودی کالا در ابتدا و انتهای روز، خرید و فروش طی روز، تخفیفات خرید و فروش طی روز و هزینه‌ها و سایر درآمدهای طی روز انجام می‌شود. بنابراین اگر هرکدام از مقادیر ذکر شده واقعی نباشد سود و زیان غیر واقعی نمایش داده می‌شود. اکثر کاربرانی که با چنین مشکلی مواجه می‌شوند، توجهی به موجودی کالاها ندارند و شرط اصلی محاسبه صحیح سود و زیان که ...

چرا چاپ گزارش یک صفحه در میان خالی است؟

چرا هنگام چاپ گزارش یک صفحه در میان خالی چاپ می‌شود؟

ج: زمانی که تنظیم اندازه کاغذ در تنظیمات چاپگر به درستی انجام نشده باشد، چاپ گزارشات یک صفحه در میان خالی می‌شود. جهت رفع آن باید از قسمتDevices and printers  در ویندوزهای 7، 8 ، 8.1 و 10 و در ویندوز XP از قسمت printers and faxes به لیست چاپگرها وارد شوید. سپس چاپگر مورد استفاده را انتخاب کرده و روی آیکون چاپگر راست کلیک نمایید. از منوی باز شده عبارت printing preferences  در ویندوزهای 7-10 یا عبارت Preferences در ویندوز XP را ...

چرا حذف مشتری از لیست مشتریان انجام نمی‌شود؟

چرا حذف مشتری از لیست مشتریان انجام نمی‌شود؟

ج: برای حذف یک مشتری از لیست مشتریان حتما بررسی نمایید که مشتری مورد نظر شما در سال مالی جاری هیچگونه گردش حسابی نداشته باشد تا بتوان به راحتی حساب مورد نظر را حذف کرد.

چرا در چاپ گزارش گردش حساب مشتری کل اطلاعات چاپ نمی‌شود؟

چرا در چاپ گزارش گردش حساب مشتری کل اطلاعات چاپ نمی‌شود؟

ج: هنگام چاپ گردش حساب مشتری در فرم چاپ گزارش دفاتر حسابداری در قسمت "جزئیات گزارش" اگر گزینه "جزئیات فاکتورها" فعال باشد کل اطلاعات حساب مشتری چاپ می‌شود.

چرا در گزارش سود و زیان، سود محاسبه شده رقم درستی نیست؟

چرا در گزارش سود و زیان، سود محاسبه شده رقم درستی نیست؟

ج: مهم‌ترین عامل محاسبه اشتباه سود و زیان، ثبت فاکتورهای فروش بدون توجه به موجودی کالاست که باعث منفی شدن مقدار کالا در انبارها شده که تاثیر مستقیم بر محاسبه سود و زیان دارد. در ضمن در بخش تنظیمات برنامه، قسمت "خرید؛ فروش و کالا" با انتخاب حالت "محاسبه ارزش کالا در انبار برحسب قیمت میانگین خرید انجام شود" و تنظیم آن در وضعیت "لحظه ای" می‌توان بهترین شکل تنظیمات جهت محاسبه دقیق سود زیان را ثبت نمود.

چرا در فاکتورها در کنار مقدار، اعداد دیگری هم قرار دارد؟

چرا در فاکتورها در کنار مقدار اعداد دیگری هم قرار دارد؟

ج: هنگام تعریف کالاها یا گروه‌های کالا توجه داشته باشید که در کادر "واحد" باید واحد شمارش کالا را وارد نمایید.


چرا مشتری در لیست مشتریان و فروشندگان دیده نمی‌شود؟

چرا مشتری در لیست مشتریان و فروشندگان دیده نمی‌شود؟

مشتری در نرم افزار حسیب پرداز تعریف کردم، زمان ثبت فاکتور هم در جستجوی مشتریان قابل رویت هست اما در لیست مشتریان و فروشندگان دیده نمی‌شود.

ج: در نرم افزار حسابداری حسیب در زمان تعریف یا تصحیح اطلاعات مشتری در نظر داشته باشید که هیچ وقت گروه مشتری در حالت "صندوق مرکزی" قرار نگیرد. حال برای اصلاح مشکل فعلی ابتدا از طریق کلید تعیین محدوده وارد فرم تعیین محدوده مشتریان شده و گروه مورد جستجو را روی صندوق مرکزی تنظیم می‌کنیم سپس با تایید جستجو، مشتری مورد نظر نمایش داده می‌شود حالا باید...

می‌خواهم که لیست تفکیک شده بدهکاران و بستانکاران را مشاهده کنم.

می‌خواهم که لیست تفکیک شده بدهکاران و بستانکاران را مشاهده کنم.

می‌خواهم که لیست تفکیک شده بدهکاران و بستانکاران را مشاهده کنم.

ج: در نرم افزار حسابداری حسیب در بخش "گزارشات-مشتریان و فروشندگان" وارد شده و در لیست مشتریان و فروشندگان با استفاده از کلید تعیین محدوده وارد فرم تعیین محدوده گزارش مشتریان و فروشندگان می‌شویم و در قسمت محدوده مانده بدهکار حداقل مبلغ بدهی جهت نمایش بدهکاران و یا در قسمت...

تفاوت سود فروش در گزارش سود و زیان و تریل فروش در چیست؟

تفاوت سود فروش در گزارش سود و زیان و تریل فروش در چیست؟

ج: در نرم افزار حسابداری حسیب در گزارشات سود و زیان از فرمول جامع و استاندارد سود و زیان استفاده می‌شود که مقادیر موجودی اول دوره، موجودی آخر دوره، خرید و فروش طی دوره، تخفیفات خرید و فروش طی دوره و کارمزد دریافتی و کارمزد پرداختی طی دوره در این فرمول استفاده می‌شوند اما سود فروش در گزارش تریل فروش کالا اختلاف قیمت فروش کالا و میانگین قیمت خرید می‌باشد بنابراین سود فروش محاسبه شده در گزارش سود و زیان با سود فروش محاسبه شده در گزارش تریل فروش متفاوت می‌باشد.

دی ان ان