سوالات نرم افزار حسابداری حسیب پرداز

چرا در گزارش سود و زیان روزانه، اعداد محاسبه شده غیر واقعی است؟

چرا در گزارش سود و زیان روزانه، اعداد محاسبه شده غیر واقعی است؟

ج: محاسبه سود و زیان روزانه با در نظر گرفتن تمام جزئیات اعم از موجودی کالا در ابتدا و انتهای روز، خرید و فروش طی روز، تخفیفات خرید و فروش طی روز و هزینه‌ها و سایر درآمدهای طی روز انجام می‌شود. بنابراین اگر هرکدام از مقادیر ذکر شده واقعی نباشد سود و زیان غیر واقعی نمایش داده می‌شود. اکثر کاربرانی که با چنین مشکلی مواجه می‌شوند، توجهی به موجودی کالاها ندارند و شرط اصلی محاسبه صحیح سود و زیان که ...

چرا در گزارش سود و زیان، سود محاسبه شده رقم درستی نیست؟

چرا در گزارش سود و زیان، سود محاسبه شده رقم درستی نیست؟

ج: مهم‌ترین عامل محاسبه اشتباه سود و زیان، ثبت فاکتورهای فروش بدون توجه به موجودی کالاست که باعث منفی شدن مقدار کالا در انبارها شده که تاثیر مستقیم بر محاسبه سود و زیان دارد. در ضمن در بخش تنظیمات برنامه، قسمت "خرید؛ فروش و کالا" با انتخاب حالت "محاسبه ارزش کالا در انبار برحسب قیمت میانگین خرید انجام شود" و تنظیم آن در وضعیت "لحظه ای" می‌توان بهترین شکل تنظیمات جهت محاسبه دقیق سود زیان را ثبت نمود.

چگونه می‌توان هنگام ثبت فروش کالا قیمت خرید آن را مشاهده کرد؟

چگونه می‌توان هنگام ثبت فروش کالا قیمت خرید آن را مشاهده کرد؟

چگونه می‌توان هنگام ثبت فروش کالا قیمت خرید آن را مشاهده کرد؟

ج: در نرم افزار حسابداری حسیب پرداز ابتدا باید از منوی "تعاریف - تنظیمات" وارد قسمت تنظیمات شد سپس در قسمت خرید و فروش گزینه "هنگام فروش قیمت خرید نمایش یابد" را فعال می‌کنیم حال در هنگام انتخاب کالا در فروش قیمت خرید آن نیز نمایش داده می‌شود.

ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻ در ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻋﺸﺎر ﻧﻤﻰ‌ﮔﯿﺮد

ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻ در ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻋﺸﺎر ﻧﻤﻰ‌ﮔﯿﺮد

در هنگام خرید و فروش در ثبت فاکتور مشکل وارد کردن مقدار اجناس در فاکتور به صورت اعشاری وجود دارد.

ج: در نرم افزار حسابداری حسیب این مشکل به دلیل اینکه در تعریف گروه کالا تیک مربوط به اعشاری بودن واحد آن فعال نیست رخ می‌دهد. در منوی تعاریف و گروه‌های کالا و خدمات مطابق شکل‌های زیر آن را اصلاح می‌کنیم.

دی ان ان