سوالات نرم افزار حسابداری حسیب پرداز

چرا هنگام چاپ گزارش یا بعضی فاکتورها یک صفحه کامل و صفحه بعدی خالی چاپ می‌شود؟

چرا هنگام چاپ گزارش یا بعضی فاکتورها یک صفحه کامل و صفحه بعدی خالی چاپ می‌شود؟

ج: برای چاپ گزارشات و فاکتورها لازم است که پیشفرض تنظیمات چاپگر به شکلی تنظیم شود که اندازه کاغذ در آن A4 تعیین گردد. آموزش تنظیمات چاپگر

در فرم چاپ فاکتور کلید چاپ را کلیک می‌کنم اما چیزی چاپ نمی‌شود

چرا در فرم چاپ فاکتور کلید چاپ را کلیک می‌کنم اما چیزی چاپ نمی‌شود؟

ج: از طریق منوی تعاریف، نحوه چاپ فاکتور فروش، وارد فرم لیست انواع قالب‌های چاپ شده و در این فرم قالب چاپ مورد نظر را تنظیم کنید تا در زمان چاپ فاکتور، به صورت خودکار تنظیمات اجرا شوند و چاپ انجام شود.

در فرم چاپ فاکتور کلید چاپ را کلیک می‌کنم اما پیغام "امکان چاپ وجود ندارد" نمایش داده می‌شود.

در فرم چاپ فاکتور کلید چاپ را کلیک می‌کنم اما پیغام "امکان چاپ وجود ندارد" نمایش داده می‌شود.

در فرم چاپ فاکتور کلید چاپ را کلیک می‌کنم اما پیغام "امکان چاپ وجود ندارد" نمایش داده می‌شود.

ج: در نرم افزار حسابداری حسیب در مرحله اول باید بررسی شود که چاپگری که برای ویندوز جهت چاپ پیش فرض تعریف شده کدام است. سپس اگر چاپگری پیش فرض نبود یا چاپگر مورد نظر پیش فرض نبود با راست کلیک بر روی آیکن چاپگر و انتخاب "set as default printer" چاپگر مورد نظر بعنوان پیش فرض قرار می‌گیرد و می‌توان عملیات چاپ را انجام داد.

اگر همچنان هم با خطای فوق برخورد کردیم باید بررسی شود که چاپگری که برای ویندوز جهت...

دی ان ان