سوالات نرم افزار حسابداری حسیب پرداز

اگر در فاکتور خرید یا فروش نیاز به ثبت کالای هدیه باشد چگونه عمل کنیم؟

اگر در فاکتور خرید یا فروش نیاز به ثبت کالای هدیه باشد چگونه عمل کنیم؟

ج: معمولا بعضی از فروشندگان در ازای خرید مقدار مشخصی از کالا به خریدار کالا هدیه می‌دهند. جهت ثبت کالاهای هدیه باید پس از انتخاب کالای هدیه و تعیین قیمت پایه در کادر درصد می‌توان عدد "-100" را جهت ثبت تخفیف 100 درصدی کالا و تخفیف به کار برد.

چرا در گزارش سود و زیان، سود محاسبه شده رقم درستی نیست؟

چرا در گزارش سود و زیان، سود محاسبه شده رقم درستی نیست؟

ج: مهم‌ترین عامل محاسبه اشتباه سود و زیان، ثبت فاکتورهای فروش بدون توجه به موجودی کالاست که باعث منفی شدن مقدار کالا در انبارها شده که تاثیر مستقیم بر محاسبه سود و زیان دارد. در ضمن در بخش تنظیمات برنامه، قسمت "خرید؛ فروش و کالا" با انتخاب حالت "محاسبه ارزش کالا در انبار برحسب قیمت میانگین خرید انجام شود" و تنظیم آن در وضعیت "لحظه ای" می‌توان بهترین شکل تنظیمات جهت محاسبه دقیق سود زیان را ثبت نمود.

چگونه قیمت پیشنهادی را در فاکتور فروش تغییر دهیم؟

چگونه قیمت پیشنهادی را در فاکتور فروش تغییر دهیم؟

چگونه قیمت پیشنهادی را در فاکتور فروش تغییر دهیم؟

ج: برای اصلاح قیمت‌های تعیین شده یک کالا در نرم افزار حسابداری حسیب، وارد لیست مرجع کالا شده سپس کالای مورد نظر را جستجو می‌نماییم پس از یافتن کالا با انتخاب کلید تصحیح وارد مشخصات کالا شده حال می‌توان قیمت‌های پایه را اصلاح کرد پس از اصلاح مشخصات با استفاده از کلید تایید تغییرات را ذخیره کنید.

دی ان ان