ویدیوهای آموزشی حسیب نت

ارسال شده: شهریور 15, 1399

معارفه کوتاه حسیب نت

ارسال شده: شهریور 6, 1399

تعریف کالا و خدمات در حسیب نت

در حسیب نت کالا در پنج سطح رسته، گروه، زیرگروه، مارک و نام تعریف می‌شود. در حسیب نت برای هر کالا 10 قیمت پایه فروش قابل تعریف است که قیمت‌های دوم تا دهم می‌توانند به‌صورت درصدی، با قیمت اول در ارتباط باشند. در حسیب نت هر کالا می‌تواند سه واحد شمارشی داشته باشد، مانند بیسکویت که هم به‌صورت عددی، بسته‌ای و کارتنی معامله می‌شود. در حسیب نت موقعیت مکانی هر کالا در هر انبار ثبت می‌شود که این موضوع در حواله‌های خروج قابل چاپ خواهد بود + فیلم معارفه

ارسال شده: مرداد 27, 1399

تعریف جامع اشخاص در حسیب نت

مشخصات فردی قابل ثبت در نرم افزار حسابداری حسیب نت عبارت هستند از: نام، نام خانوادگی و نام مستعار، نام پدر، تعیین نوع شخص اعم از حقوقی یا حقیقی و مشتری/فروشنده/هردو، کد ملی، کد اقتصادی، کد پستی، شماره کارت و شماره حساب بانکی، ثبت چندین آدرس، ثبت شهر، استان، منطقه و مسیر، ثبت معرف بازاریاب و خودروی مشتری، تعیین تیپ قیمت فروش، ثبت چهار شماره تلفن مشتری و یک شماره موبایل که شخص توسط این شماره‌ها هم قابل جستجو خواهد بود + فیلم معارفه

ارسال شده: مهر 15, 1398

شروع کار با حسیب نت

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 27, 1398

عملیات فروش

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 27, 1398

عملیات خرید

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 27, 1398

معرفی نرم افزار حسیب نت

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 26, 1398

تنظیمات ترازوی صدر

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 26, 1398

تنظیمات ترازوی صبا

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 26, 1398

ثبت افتتاحیه

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 26, 1398

نحوه اولین اجرای حسیب نت

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 17, 1398

بارگذاری ساختار چاپ سند حسابداری

+ فیلم آموزشی
123
دی ان ان