نرم افزار حسابداری حسیب

مطالب نرم افزار حسابداری

تاریخ تسویه برای فاکتورهای خرید

در پی تقاضای کاربران نرم افزار حسابداری حسیب نت ، مبنی بر وجود تاريخ تسویه در فاکتور خرید و هشدار اتومات فاکتورهای باز سررسید شده، مشابه فاکتورهای فروش؛ این تقاضا نیز برآورده شد و از روایت 395091901 به بعد قابل استفاده می‌باشد.

Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید