نرم افزار حسابداری حسیب

مطالب نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری معدن حسیب نت

نرم افزار حسابداری معدن حسیب نت

برخی از ویژگی های مهم در نرم افزار حسابداری معدن حسیب نت عبارتند از:

تعیین راننده و خاک‌بردار در فاکتور
در هر فاکتور فروش راننده، کاميون و خاک‌بردار آن را علاوه بر مشتري تعيين نماييد. همچنين مبلغ کرايه‌ی دريافتی از مشتری در فاکتور قابل ثبت است. ميزان کرايه می‌تواند به ازای هر تن بار کاميون محاسبه شود و يا بر اساس درصدی از مبلغ فاکتور محاسبه گردد. به شرط تعريف وزن کاميون، با تعيين کاميون و تحويل وزن ناخالص، حسيب وزن خالص را محاسبه نموده و مبلغ فاکتور بر اساس وزن خالص محاسبه ميگردد. حسيب می‌تواند وزن ناخالص را مستقيما از باسکول بخواند!
صدور بارنامه با وزن پر و خالص
با توجه به توان طراحی چاپ فاکتور در نرم افزار حسيب نت، شما ميتوانيد تمام اجزای چاپ فاکتور را مديريت نماييد. در بارنامه اطلاعاتی از قبيل راننده، خودرو، مشتری، وزن پر، وزن کاميون و وزن خالص بار و چندين اطلاع مهم ديگر را چاپ نمود.

مشروح بار حمل شده توسط راننده
با گذشت زمان و انباشت اطلاعات در نرم افزار، گرفتن گزارشات دقيق و سريع از مهمترين قابليت‌های نرم افزار خواهد بود. در هر لحظه از زمان ميتوانيد گزارش مشروحی از بارهای حمل شده توسط هر راننده برای همه‌ی مشتريان و يا يک مشتری خاص در هر بازه‌ی زمانی بدست آوريد.
تعریف اطلاعات خودرو
اطلاعات کاميون‌های حمل بار را به همراه وزن خالی آن‌ها در حسيب ثبت نماييد.
خواندن وزن ناخالص از باسکول
با کمترين اشتباه کاربر و در کمترين زمان وزن ناخالص را از باسکول دريافت کنيد؛ با تنظيمات نحوه‌ی ارتباط با باسکول در بخش تنظيمات، در هر زمان حسيب وزن ناخالص را از باسکول ارائه می‌نمايد.
محدودسازی مشروح گردش کالا
با تعدد مشخصات قابل تحديد می‌توانيد گزارشات متنوع و دقيقی از حسيب بخواهيد؛ با تعيين نوع عمل اعم از خريد، فروش و برگشت آنها؛ همچنين بازه‌ی زمانی، مشتری، نوع بار، انبار، شماره فاکتور، شماره عطف و کاربر ميتوانيد گزارش را محدود سازيد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره نرم افزار حسابداری معدن حسیب نت کلیک کنید.

Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید