نرم افزار حسابداری حسیب

مطالب نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری رستوران - قنادی حسیب نت

نرم افزار حسابداری رستوران - قنادی حسیب نت

ویژگی‌های نرم افزار حسابداری رستورانی و قنادی حسیب نت: سفارش کیک، منوی فروش مصور و گروه پذیر، کالر آی دی، مدیریت پیک‌ها، مدیریت میزها، محاسبه سود و زیان، همزمانی چاپ در صندوق و ...

گزارش خريد و فروش فصلی TTMS

گزارش خريد و فروش فصلی TTMS

با نرم افزار حسابداری حسیب در پايان هر فصل به آسودگی گزارش خريد و فروش و ماليات ارزش افزوده‌ی آن فصل را تهيه کنيد و به سايت اداره‌ی دارايی و ماليات تحويل دهيد!


همزمانی ثبت چندين فاکتور با حسابداری حسیب نت

همزمانی ثبت چندين فاکتور با حسابداری حسیب نت

نگران صف مشتريان نباشيد! با نرم افزار حسابداری حسیب نت شما می‌توانيد در آن واحد چندين فاکتور نيمه کاره را باز نگه داريد و به راحتی هر يک از آنها را ويرايش کنيد. تصور کنيد يک مشتری حين خريد سفارش تازه‌ای از منزل دريافت کند، در اينصورت می‌توانيد فاکتور وی را به همان صورت رها نموده و برای مشتری بعدی فاکتور جديدی تقاضا کنيد!

نرم افزار پیمانکاری اداره‌ی برق و مخابرات

نرم افزار پیمانکاری اداره‌ی برق و مخابرات

ثبت شماره سریال‌های کنتورهای مصرفی تک فاز و سه فاز و شماره سریال‌های پلمپ مصرفی هر مامور و پیگیری سریال‌ها و اجناس مصرفی و موجود هر مامور برای پیمانکاری اداره برق و پیمانکاری اداره مخابرات، یکی از امکانات جانبی است که اینک در ...

ترازوی رادین هم به حسیب نت پیوست

ترازوی رادین هم به حسیب نت پیوست

در جهت تحقق تند فروشی در نرم افزار حسابداری حسیب نت و با همکاری شرکت آروین، ارتباط وای‌فای بین ترازوهای با قابلیت این شرکت و نرم افزار حسابداری حسیب نت فراهم شد؛ این قابلیت برای سوپرمارکت و هایپرمارکت‌ها، شیرینی و آجیل فروشی‌ها و کلیه‌ی مشاغلی که با ...

1234567