مطالب نرم افزار حسابداری

نرم افزار پیمانکاری اداره‌ی برق و مخابرات

نرم افزار پیمانکاری اداره‌ی برق و مخابرات

ثبت شماره سریال‌های کنتورهای مصرفی تک فاز و سه فاز و شماره سریال‌های پلمپ مصرفی هر مامور و پیگیری سریال‌ها و اجناس مصرفی و موجود هر مامور برای پیمانکاری اداره برق و پیمانکاری اداره مخابرات، یکی از امکانات جانبی است که اینک در ...

ترازوی رادین هم به حسیب نت پیوست

ترازوی رادین هم به حسیب نت پیوست

در جهت تحقق تند فروشی در نرم افزار حسابداری حسیب نت و با همکاری شرکت آروین، ارتباط وای‌فای بین ترازوهای با قابلیت این شرکت و نرم افزار حسابداری حسیب نت فراهم شد؛ این قابلیت برای سوپرمارکت و هایپرمارکت‌ها، شیرینی و آجیل فروشی‌ها و کلیه‌ی مشاغلی که با ...

گزارش گردش حساب سنواتی با نرم افزار حسیب

گزارش گردش حساب سنواتی با نرم افزار حسیب

در نرم افزار حسابداری حسیب برای اخذ گزارشات هر حسابی از سنوات قبل تا به امروز نياز به تغيير سال مالی نيست! در همين سال مالی تاريخ مبدا گزارش را ...

دريافت و پرداخت وجوه نقد

دريافت و پرداخت وجوه نقد

هرگونه جابجايی وجوه نقد را در نرم افزار حسابداری حسيب ثبت نماييد! با تفکيک منوهای دريافت و پرداخت نقد و انتقالی، در کل 4 گزينه در عمليات روزانه برای اين امور ...

چاپ تصوير و ابعاد کار

چاپ تصوير و ابعاد کار

چاپ تصوير هر کار در فاکتور مشتری! در نرم افزار حسابداری حسیب با توجه به امکان طراحی فاکتور می‌توانيد در هر رديف فاکتور جايی به تصوير کار تخصيص دهيد! حتی در ...

1234567
دی ان ان