نرم افزار حسابداری حسیب

مطالب نرم افزار حسابداری

ثبت فاکتور بدون موس و کیبورد

ثبت فاکتور بدون موس و کیبورد

در نرم افزار حسابداری امکان ثبت فاکتور، چاپ و دریافت وجوه نقد و بانک بدون دخالت موس و کیبورد، کمک شایانی در کاهش زمان ثبت فاکتور می‌نماید ...

تاریخ تسویه برای فاکتورهای خرید

تاریخ تسویه برای فاکتورهای خرید

در پی تقاضای کاربران نرم افزار حسابداری حسیب نت، مبنی بر وجود تاريخ تسویه در فاکتور خرید و هشدار اتومات فاکتورهای باز سررسید شده ...

کاهش زمان بازنگری فاکتورها

کاهش زمان بازنگری فاکتورها

با بهبود روال‌های تصحیح آخرین قیمت خرید در نرم افزار حسابداری حسیب، 35 درصد زمان اصلاح فاکتورها کاهش یافت، با توجه به زمان‌بر بودن محاسبه‌ی آخرین قیمت خريد در ...

امکان افزودن پنج تصویر در طراحی چاپ فاکتور

امکان افزودن پنج تصویر در طراحی چاپ فاکتور

در نرم افزار حسابداری حسیب برای زیبا سازی چاپ فاکتور ، شما میتوانید علاوه بر آرم سربرگ و آرم زمینه ، از پنج تصویر دیگر هم در طراحی چاپ فاکتور ؛ استفاده نمایید...

امکان گرد نمودن گوشه‌های کادرها در طراحی چاپ فاکتور

امکان گرد نمودن گوشه‌های کادرها در طراحی چاپ فاکتور

برای زیبا سازی چاپ فاکتور نرم افزار حسابداری حسیب، کلیهء کادرها به غیر از تصاویر دارای مشخصهء گردی گوشه شدند...

1234567