مطالب نرم افزار حسابداری

کاهش زمان بازنگری فاکتورها

کاهش زمان بازنگری فاکتورها

با بهبود روال‌های تصحیح آخرین قیمت خرید در نرم افزار حسابداری حسیب، 35 درصد زمان اصلاح فاکتورها کاهش یافت، با توجه به زمان‌بر بودن محاسبه‌ی آخرین قیمت خريد در ...

امکان افزودن پنج تصویر در طراحی چاپ فاکتور

امکان افزودن پنج تصویر در طراحی چاپ فاکتور

در نرم افزار حسابداری حسیب برای زیبا سازی چاپ فاکتور ، شما میتوانید علاوه بر آرم سربرگ و آرم زمینه ، از پنج تصویر دیگر هم در طراحی چاپ فاکتور ؛ استفاده نمایید...

امکان گرد نمودن گوشه‌های کادرها در طراحی چاپ فاکتور

امکان گرد نمودن گوشه‌های کادرها در طراحی چاپ فاکتور

برای زیبا سازی چاپ فاکتور نرم افزار حسابداری حسیب، کلیهء کادرها به غیر از تصاویر دارای مشخصهء گردی گوشه شدند...

چاپ بارکد

چاپ بارکد

با هر نوع چاپگر که در ویندوز تعریف می‌شود، در هر نوع برچسب با هر اندازه، می‌توانید بارکد کالا را چاپ نمایید؛ حتی در صورت عدم تعریف بارکد می‌توانید از کد کالا به عنوان بارکد بهره ببرید؛ با تعریف انواع قالب چاپ بارکد در بخش تعاریف؛ هنگام چاپ بارکد به سادگی قالب مورد نظر را انتخاب نموده و بارکد کالاهای منتخب را چاپ نمایید؛ با تحویل شماره فاکتور خرید در کادر متناظر؛ تمام کالاهای مندرج در آن فاکتور همراه با تعدادشان نمایش یافته و می‌توانید برای همه‌ی آنها یا بخشی از آن‌ها بارکد چاپ نمایید.

بازاریاب

بازاریاب

با تعریف بازاریاب‌ها در حسیب و ثبت آنها در فاکتورها، می‌توانید به راحتی میزان طلب ایشان را در هر زمان در نرم‌افزار بیابید؛ بازاریاب می‌تواند به سه روش سهم ببرد:

1. درصدی از کل فروش

2. درصدی از قیمت فروش هر کالا

3. مبلغ ثابت به ازای فروش هر کالا

1234567
دی ان ان