نرم افزار حسابداری حسیب

مطالب نرم افزار حسابداری

امکان گرد نمودن گوشه‌های کادرها در طراحی چاپ فاکتور

امکان گرد نمودن گوشه‌های کادرها در طراحی چاپ فاکتور

برای زیبا سازی چاپ فاکتور نرم افزار حسابداری حسیب، کلیهء کادرها به غیر از تصاویر دارای مشخصهء گردی گوشه شدند...

چاپ بارکد

چاپ بارکد

با هر نوع چاپگر که در ویندوز تعریف می‌شود، در هر نوع برچسب با هر اندازه، می‌توانید بارکد کالا را چاپ نمایید؛ حتی در صورت عدم تعریف بارکد می‌توانید از کد کالا به عنوان بارکد بهره ببرید؛ با تعریف انواع قالب چاپ بارکد در بخش تعاریف؛ هنگام چاپ بارکد به سادگی قالب مورد نظر را انتخاب نموده و بارکد کالاهای منتخب را چاپ نمایید؛ با تحویل شماره فاکتور خرید در کادر متناظر؛ تمام کالاهای مندرج در آن فاکتور همراه با تعدادشان نمایش یافته و می‌توانید برای همه‌ی آنها یا بخشی از آن‌ها بارکد چاپ نمایید.

بازاریاب

بازاریاب

با تعریف بازاریاب‌ها در حسیب و ثبت آنها در فاکتورها، می‌توانید به راحتی میزان طلب ایشان را در هر زمان در نرم‌افزار بیابید؛ بازاریاب می‌تواند به سه روش سهم ببرد:

1. درصدی از کل فروش

2. درصدی از قیمت فروش هر کالا

3. مبلغ ثابت به ازای فروش هر کالا

تقسیط

تقسیط

امکان تقسیط بدهی مشتریان؛ دریافت قسط؛ هشدار در اقساط معوق به شما؛ گزارش تريل اقساط؛ گزارش لیست تقسیط؛ امکاناتی هستند که شما را در مدیریت فروش اقساطی کمک می‌نماید.
با تعریف انواع فروش اقساطی؛ به راحتی در زمان تقسیط قالب مورد نظر را انتخاب نموده و تمام تنظیمات براساس آن قالب نمایش می‌یابد. تاریخ و مبلغ اقساط به دو روش اتومات و دستی قابل تنظیم هستند. پس از ثبت تقسیط امکان چاپ برگه تقسیط جهت ارائه به مشتری فراهم می‌شود. همچنین امکان تلفیق اقساط قبلی با مانده بدهی جدید مشتری ممکن است.

کالای دو بعدی

کالای دو بعدی

امکان کالای دوبعدی قابل استفاده در چاپ بنر و فلکسی و شیشه فروشی و هر کالایی که دارای ابعاد و مساحت هستند بکار می‌رود. در کالای دوبعدی می‌توانید طول و عرض کالا یا خدمات را براساس واحد متر یا سانتی‌متر به حسیب تحویل دهید و حسیب مساحت آن را برحسب مترمربع یا سانتی‌مترمربع به دست می‌آورد. امکانات ویژه‌ی کالای دوبعدی :

1. محاسبه سطح بر اساس طول و عرض در دو واحد

2. افزایش اتومات درصد قیمت در زمان عبور از حد سطح یا ...

1234567