نرم افزار حسابداری حسیب

مطالب نرم افزار حسابداری

مقادیر ناخالص

مقادیر ناخالص

امکان مقادیر ناخالص برای کالاهای وزنی که دارای دو واحد شمارشی هستند و در نهایت وزن ظرف از وزن کل ناخالص کم می‌شود، به کار می‌رود، به عنوان مثال در مراکز پخش گوشت و کشتارگاه حسیب می‌تواند وزن ناخالص کل را از ترازو بطور مستقیم بخواند و با تعیین تعداد جعبه ها یا تعداد راس دام توسط کاربر، حسیب به ازای هر جعبه یا راس وزن مشخصی را از وزن ناخالص کم نموده و وزن خالص را محاسبه می‌نماید.

خواندن بارکد ترازو

خواندن بارکد ترازو
امکان خواندن بارکد ترازو برای کالاهای باز وزنی به کار می‌رود. برای انواع شیرینی، آجیل، حبوبات و میوه می‌توان از این قابلیت استفاده نمود و به سرعت کالاها و وزنشان را در فاکتور درج نمود؛ کافی است ترازوی شما امکان چاپ بارکد وزن و کد کالا را به ازای هر کالا در فاکتورش داشته باشد.
1234567