X

چاپ سرفصل های حسابداری در حسیب نت

چاپ سرفصل های حسابداری در حسیب نت

نحوه چاپ سرفصل‌های حسابداری در نرم افزار حسابداری حسیب نت چگونه است؟

ج: برای چاپ سرفصل‌های حسابداری در نرم افزار حسابداری حسیب نت طبق راهنمای زیر اقدام شود. جهتِ چاپِ سرفصل‌هایِ حسابداری در حسیب‌نت دو پیش نیاز لازم است. اولاً مطمئن شوید که روایتِ حسیب‌نت از 400031305 به بالا باشد و ثانیاً ساختارهایِ چاپِ سرفصل‌هایِ حسابداری در بخشِ ساختارهایِ چاپِ گزارشات وجود داشته باشد. در واقع در فرمِ "ساختارهای چاپِ گزارشات" با انتخابِ ردیفِ "تعاریف.سرفصل‌هایِ کل، معین و تفصیلی" در "لیستِ انواع گزارش"، حداقل یک ساختار جهت چاپ وجود داشته باشد، در غیر این صورت پس از به روزرسانی حسیب‌نت، برای بارگذاریِ ساختارهایِ چاپِ گزارشاتِ طراحی شده توسطِ شرکتِ حسیب پرداز، با انتخابِ منوی "تعاریف / ساختارهای چاپ / ساختار چاپ گزارشات"، وارد فرم "ساختارهای چاپ گزارشات" شويد ...

نحوه حذف کل اطلاعات در حسیب نت

نحوه حذف کل اطلاعات در حسیب نت

نحوه حذف کل و یا بخشی از اطلاعات در نرم افزار حسابداری حسیب نت چگونه است؟

ج: جهت آشنایی با نرم‌افزارِ حسیب‌نت، لازم است اطلاعاتی به صورت تمرینی در حسیب‌نت ثبت شود؛ پس از این مرحله لازم است این اطلاعات به‌طور کامل و یا بخش‌هایی از آن حذف شوند؛ بدین‌منظور با انتخابِ منوی "پشتیبانی / عملیات ویژه / حذف کل اطلاعات"، حسیب رمزِ کاربرِ ارشد را از شما می‌خواهد؛ با تحویلِ رمزِ کاربرِ ارشد وارد فرم "حذف کل اطلاعات" می‌شویم.

برای حذفِ کلِ اطلاعات، تمام گزینه‌ها باید انتخاب شوند، اما اگر فقط بخواهید گردش حساب‌ها و قبوض و فاکتورها و یا رسیدهای دریافت/پرداخت چک حذف شوند، فقط کافیست اولین گزینه یعنی "حذف کلِ اسناد (عملیات مربوط به کالا و خدمات، چک، قبوض و سند دستی)" انتخاب شود؛ در نهایت با کلیک کلید ...

چاپ روی چک

چاپ روی چک

آیا در نرم افزار حسابداری حسیب نت امکان چاپ روی چک از طریق خود نرم افزار وجود دارد؟

ج: بله، جهتِ جلوگیری از دست نویسیِ برگه‌های چک و خواناییِ متونِ نوشته شده روی چک، می‌توان از امکانِ چاپِ چک در حسیب نت بهره بُرد. در ابتدا لازم است، ساختارِ چاپِ متناسب با هر نوع دسته چک تعریف شود و پس از آن، ساختار چاپِ چک در تعریفِ دسته چک تعیین شود و در آخِر در عملیات روزانه یا بازنگریِ پرداخت چکِ بانکی و یا چاپ چک از منوی "عملیات روزانه / چک‌های حساب‌های بانکی" اقدام به چاپ متونِ موردنیاز بر روی چک نمود ...

کاربرد و نحوه تعریف حساب دوم برای شخص در نرم افزار حسیب نت چگونه است؟

کاربرد و نحوه تعریف حساب دوم برای شخص در نرم افزار حسیب نت چگونه است؟

کاربرد و نحوه تعریف حساب دوم برای شخص در نرم افزار حسابداری حسیب نت چگونه است؟

ج: جهت همخوانی با تفصیلیِ شناور، امکانِ تعیینِ حسابِ دومِ مخالف، برای هر شخص در حسیب فراهم می‌باشد. در واقع هر شخص می‌تواند یک حساب در کل بدهکاران و یک حساب در کل بستانکاران داشته باشد و یا برعکس؛ بنابراین هیچ شخصی نمی‌تواند دو حساب در کل بدهکاران و یا دو حساب در کل بستانکاران داشته باشد. نحوه تعریف حساب دوم برای شخص بدین گونه است که برای تعریفِ حسابِ دومِ مخالف، کافیست در فرمِ مشخصاتِ افراد، در سربرگِ اصلی، "گروهِ دوم" در انتهای فرم تعیین شود؛ به این ترتیب به صورت اتومات، حسابِ شخص با همان کد، در سرفصلِ کلِ مخالف در معینِ مرتبط با گروهِ منتخب، قابل استفاده خواهد بود ...

نحوه تعریف و کارکرد تفصیلی شناور در نرم افزار حسابداری حسیب نت چگونه است؟

نحوه تعریف و کارکرد تفصیلی شناور در نرم افزار حسابداری حسیب نت چگونه است؟

نحوه تعریف و کارکرد قابلیت سرفصل تفصیلی شناور در نرم افزار حسابداری حسیب به چه شکل است؟

ج: برای تعریفِ تفصیلیِ شناور، از منوی "تعاریف / سرفصل ها / تفصیلیِ شناور" وارد فرم "سرفصل‌هایِ تفصیلی شناور" می‌شویم؛ با زدن کلیدِ "جدید" در سربرگِ "سرفصل‌هایِ تفصیلی شناور" وارد فرم "مشخصات سرفصل تفصیلی" می‌شویم؛ در این فرم کد و نامِ سرفصلِ تفصیلیِ جدید تایپ می‌شود. توجه داشته باشید که کدِ سرفصلِ تفصیلیِ شناور، غیر از کدِ اشخاص و غیرِ تکراری باشد. حال می‌توان این سرفصلِ تفصیلیِ شناور را به سرفصل‌های کل و معین مرتبط نمود. برای این کار، با انتخابِ سرفصلِ معین و کلِ مورد نظر، کافیست در بخش تفصیلی‌های مرتبط، کلید ...

نحوه تعریف و کارکرد معین شناور در نرم افزار حسابداری حسیب نت چگونه است؟

نحوه تعریف و کارکرد معین شناور در نرم افزار حسابداری حسیب نت چگونه است؟

نحوه تعریف و کارکرد قابلیت سرفصل معین شناور در نرم افزار حسابداری حسیب به چه شکل است؟

ج: در نرم افزار حسابداری حسیب نت برای تعریف معین شناور، از منوی "تعاریف / سرفصل ها / معین شناور" وارد فرم "معین‌های شناور" می‌شویم؛ با زدن کلید "سرفصل معین جدید" وارد فرم "مشخصات سرفصل معین" می‌شویم. در این فرم کد و نامِ سرفصلِ معینِ جدید تایپ می‌شود. توجه داشته باشید که کد سرفصل معینِ شناور، نه در معین‌های ثابت و نه در معین‌های شناور نمی‌تواند تکراری باشد. حال می‌توان این سرفصلِ معینِ شناور را به سرفصل‌های کل مرتبط نمود؛ برای این کار، با انتخابِ سرفصلِ معین و کلِ مورد نظر، کافیست در بخش معین‌های مرتبط، کلید ...

روال نصب و راه اندازی حسیب نت

روال نصب و راه اندازی حسیب نت

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی نرم افزار حسابداری حسیب نت ...

تمرین: در ساختار چاپ عملیات مرتبط با قبوض چه عناوین و مقادیری قابل تنظیم هستند؟

سوال: در ساختار چاپ عملیات مرتبط با قبوض چه عناوین و مقادیری قابل تنظیم هستند؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: در قسمت عناوين: توضيحات، توضيحات 1، توضيحات 2، توضيحات3  و توضيحات 4

در قسمت مقادیر: کد واحد، نام موسسه، نوع عملیات، تاریخ و ساعت، شماره عملیات، شماره حساب یا کد مشتری، نام صاحب حساب یا مشتری، شماره فیش، کاربر، مبلغ به عدد و حروف، شرح عملیات، مانده حساب به عدد و حروف، شماره روزانه، شماره روزانه کاربر و شماره سند

تمرین: در ساختار چاپ عملیات، چند ساختار برای قبوض وجود دارد و هریک برای چه حالتی به‌کار می‌رود؟

سوال: در ساختار چاپ عملیات، چند ساختار برای قبوض وجود دارد و هریک برای چه حالتی به‌کار می‌رود؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: چهار ساختار که عبارتند از:

  • پرداخت نقدی يا انتقالی به حساب بدهکاران یا بستانکاران --- نقدی بدهکاران پرداخت
  • دریافت نقدی یا انتقالی از حساب بدهکاران يا بستانکاران --- نقدی بدهکاران دریافت
  • دریافت نقدی یا انتقالی از حساب وام --- نقدی وام
  • دریافت/پرداخت نقدی یا انتقالی از/به حسابی غیر از بدهکاران، بستانکاران و وام --- نقدی ساير

تمرین: برای عدم اجبار در تحویل شرح در قبض دریافت/پرداخت، چه تنظیمی لازم است؟

سوال: برای عدم اجبار در تحویل شرح در قبض دریافت/پرداخت، چه تنظیمی لازم است؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: در تنظیمات سربرگ "ورود اطلاعات" گزینه‌ی "شرح قبض" از بخش "اجبار اطلاعات قبوض دریافت/پرداخت" غیرفعال باشد.

245678910انتها
دی ان ان