X

تمرین: برای پرداخت کل مبلغ طلب یک فروشنده در قبض دریافت/پرداخت، چه کلید با چه میانبری وجود دارد؟

سوال: برای پرداخت کل مبلغ طلب یک فروشنده در قبض دریافت/پرداخت، چه کلید با چه میانبری وجود دارد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: کلید دریافت/پرداخت کل مانده با میانبر Shift+F8 درصورتی‌که قبض پرداخت باشد.

تمرین: برای دریافت کل مبلغ بدهی یک مشتری در قبض دریافت/پرداخت، چه کلید با چه میانبری وجود دارد؟

سوال: برای دریافت کل مبلغ بدهی یک مشتری در قبض دریافت/پرداخت، چه کلید با چه میانبری وجود دارد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: کلید دریافت/پرداخت کل مانده با میانبر Shift+F8 درصورتی‌که قبض دریافت باشد.

تمرین: روش انتخاب مشتری/فروشنده در قبض دریافت/پرداخت چیست؟

سوال: روش انتخاب مشتری/فروشنده در قبض دریافت/پرداخت چیست؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: استفاده از کلیدهای جستجوی مشتریان و فروشندگان با میانبرهای F6 و F7 یا تحویل کد بدهکاران یا بستانکاران در کادر کد سرفصل کل و زدن سه بار کلید Enter تا با نمايش فرم جستجوی بدهکاران يا بستانکاران، شخص موردنظر با نام یا کد انتخاب شود.

روش‌های انتخاب سرفصل در قبض دریافت/ پرداخت کدامند؟

سوال: روش‌های انتخاب سرفصل در قبض دریافت/ پرداخت کدامند؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: استفاده از لیست کرکره‌ای مقابل عبارات کل و معین و تفضیلی یا وارد کردن کد سرفصل موردنظر در جعبه متن مقابل عبارات کل، معین و تفضیلی و یا استفاده از کلید جستجوی سرفصل با میانبرهای {Shift+F7} يا {Shift+F6}.

تمرین: در قبض دریافت انتقالی، حسیب چه بانکی را به‌عنوان پیش‌فرض در سمت چپ به‌عنوان گیرنده انتخاب می‌نماید؟

تمرین: در قبض دریافت انتقالی، حسیب چه بانکی را به‌عنوان پیش‌فرض در سمت چپ به‌عنوان گیرنده انتخاب می‌نماید؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: درصورتی‌که برای خود کاربر بانک پیش‌فرض تعیین شده باشد، حسیب‌نت آن بانک را به‌عنوان پیش‌فرض در سمت چپ به‌عنوان گیرنده انتخاب می‌کند؛ در غیر این صورت بانک پيش‌فرض دریافت/پرداخت انتقالی که در سربرگ سرفصل‌های خاص تنظیمات تعیین شده انتخاب می‌شود.

تمرین: در حالت قبض دریافت/پرداخت نقدی چه صندوقی به‌صورت پیش‌فرض انتخاب شده است؟

سوال: در حالت قبض دریافت/پرداخت نقدی چه صندوقی به‌صورت پیش‌فرض انتخاب شده است؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: صندوق منتخب کاربر که کاربر ارشد برای او در فرم مشخصات کاربر تعیین نموده است.

تمرین: میانبر انتخاب دریافت یا پرداخت در لیست کرکره‌ای دریافت/پرداخت چیست؟

تمرین: میانبر انتخاب دریافت یا پرداخت در لیست کرکره‌ای دریافت/پرداخت چیست؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: فشردن عدد یک از روی کیبورد برای دریافت و عدد 2 برای پرداخت.

تمرین: در قبوض، مفهوم شماره، ردیف روزانه و ردیف روزانه کاربر چیست؟

سوال: در قبوض، مفهوم شماره، ردیف روزانه و ردیف روزانه کاربر چیست؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: شماره یعنی شماره قبض که به‌صورت خودکار توسط حسیب نت مدیریت می‌شود و بیانگر تعداد کل قبوض از ابتدای دوره مالی تا اين قبض است، ردیف روزانه، شمارنده تعداد عملیات در آن تاریخ است که نشان‌دهنده تعداد عملیات ثبت شده توسط همه‌‌ی کاربران در روز جاری تا لحظه ثبت می‌باشد، ردیف روزانه کاربر، شمارنده تعداد قبوض ثبت شده توسط هر کاربر تا آن لحظه است.

تمرین: تفاوت قبض نقدی با انتقالی چیست؟

سوال: تفاوت قبض نقدی با قبض انتقالی چیست؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: قبض نقدی برای دریافت و پرداخت‌هایی استفاده می‌شود که طرف حساب آن فقط صندوق کاربر است، اما قبض انتقالی برای دريافت و پرداخت‌هایی که هیچکدام از طرفین آن صندوق نیست استفاده می‌شود.

تمرین: کاربرد عطف 2 را شرح دهيد.

سوال: کاربرد عطف 2 در اسناد حسابداری در نرم افزار حسابداری حسیب چیست؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: عطف 2 برای اسناد بين شعبِ غيربرخط به‌کار می‌رود که مبنای آشکارسازی مغايرت در گزارش مغايرت بين شعب می‌باشد.

135678910انتها
دی ان ان