X

تمرین: عملکرد کلید مرتب سازی در سند حسابداری چگونه است؟

سوال: عملکرد کلید مرتب سازی در سند حسابداری چگونه است؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: این کلید آرتیکل‌های موجود در سند را با اولویت گردش بدهکار برحسب کد سرفصل مرتب می‌کند؛ یعنی ابتدا تمام آرتیکل‌های با گردش بدهکار برحسب کد سرفصل مرتب می‌شوند و بعد از آن‌ها آرتیکل‌های با گردش بستانکار مرتب شده برحسب کد سرفصل قرار می‌گيرند.

تمرین: در چه شرايطی سند قابليت ثبت ندارد؟

سوال: در چه شرايطی سند قابليت ثبت ندارد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جمع گردش بدهکار و بستانکار برابر نباشد - جمع گردش بدهکار يا بستانکار برابر صفر باشد - سند بدون آرتيکل باشد - وامی با گردش بدهکار در سند باشد - وامی با گردش بستانکار باشد که درآمد تحقق نيافته دارد يا برای تاخير قسط جريمه لحاظ می‌شود – آرتيکلی با حساب بدهکاران / بستانکاران / وام باشد که تفضيلی برايش انتخاب نشده است - برای کاربر عادی تاريخ سند مسدود باشد - سرفصلی در آرتيکل‌ها حذف شده باشد - سرفصل تسعير، در تنظيمات تعيين نشده باشد - حساب وامی در سند چند ارزی باشد - مانده‌ی بانک يا صندوقی با ثبت سند بستانکار شود - حساب تسعير در سند چند ارزی باشد.

در فرم مشخصات آرتیکل چه کليدهایی وجود دارد و میانبر آن‌ها چيست؟

سوال: در فرم مشخصات آرتیکل چه کليدهایی وجود دارد و میانبر آن‌ها چيست؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: ايجاد سرفصل جديد {Ctrl+N}؛ نمايش دفاتر کل، معين، تفضيلی {F5}؛ جستجوی سرفصل {F7}؛ جستجوی سرفصل تفضيلی 2 {F3}؛ شرح آرتيکل قبلی {F8}؛ شماره جديد عطف 2 {Ctrl+B}؛ تراز سند {F9}؛ تاييد فرم {Ctrl+Enter}؛ انصراف {Esc}.

تمرین: در چه مواردی از ثبت سند دستی استفاده می‌شود؟

سوال: در چه مواردی از ثبت سند دستی استفاده می‌شود؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: در مواردی‌که در منوی عمليات روزانه، گزينه‌ای برای ثبت عمل موردنظر موجود نباشد، از ثبت سند حسابداری استفاده می‌شود (مانند ثبت سند حقوق ماهيانه پرسنل يا افتتاحيه مانده حساب بانک‌ها يا پرداخت چند هزينه از يک حساب تنخواه).

تمرین: چه امکاناتی در ثبت سند حسابداری در حسيب نت وجود دارد؟

سوال: چه امکاناتی در ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری حسيب نت وجود دارد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: افزودن، حذف و اصلاح آرتيکل سند حسابداری؛ مرتب‌سازی سند برحسب کد سرفصل؛ ثبت موقت؛ ذخيره‌سازی در فايل با ساختار تعريف شده‌‌ی کاربر برای ارسال به ديگر نرم‌افزارها؛ ايجاد سند با کپی از اسناد قبلی؛ ايجاد سند با فراخوانی فايل موقت از هر مسير؛ نمايش مانده هر حساب با انتخاب آرتيکل‌های سند...

چه سرفصل‌هایی در شروع کار با حسیب نت باید در نرم افزار تعریف شوند؟

چه سرفصل‌هایی در شروع کار با حسیب نت باید در نرم افزار تعریف شوند؟

در هنگام شروع کار با نرم افزار حسابداری حسیب نت، چه سرفصل‌هایی باید در نرم افزار تعریف شوند؟

ج: سرفصل‌هایی که برای شروع کار با حسیب، لازم است در ابتدا تعریف شوند، عبارتند از صندوق‌ها و بانک‌ها. اولاً به ازای هر کاربر صندوق، می‌بایست یک صندوق تعریف شود. اگرچه می‌توانید برای کل کاربران فقط یک صندوق تعریف نمایید، ولی در این حالت ردیابی وجوه نقد دریافتی هر کاربر قدری سخت خواهد شد. همچنین تمام بانک‌هایی که مرتبط با کار تجاری شما هستند نیز باید در سیستم ثبت شوند و تناظر آن‌ها با دستگاه‌های کارتخوان هم فراهم شود.

در ابتدا تعریف سرفصل‌های صندوق را با هم بررسی می‌کنیم ...

نحوه بستن سال مالی در حسیب نت چگونه است؟ (آموزش متنی و تصویری)

نحوه بستن سال مالی در حسیب نت چگونه است؟ (آموزش متنی و تصویری)

نحوه بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری حسیب نت چگونه است؟

برای بستن سال مالی در انتهای هر دوره در نرم افزار حسیب نت روند ساده و کاملی ایجاد شده تا در کم‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به دانش حسابداری کاربران بتوانند سال مالی خود را بسته و حساب‌های موجود را به سال مالی بعد منتقل نمایند.

الف) کنترل انبار:  نکته مهم هنگام بستن سال مالی عدم وجود کالا با مقدار منفی در انبارهاست. برای بررسی و رفع آن به این ترتیب عمل می‌کنیم: 1. از منوی گزارشات/تریل انبار، فرم تریل انبار را باز می‌کنیم. پس از ...

ذخیره پشتیبان اتومات در شبکه

آیا امکان تهیه پشتیبان اطلاعات به‌صورت اتومات در سایر سیستم‌های شبکه وجود دارد؟

بله. یکی از امکانات بسیار ارزشمند نرم‌افزار حسیب نت تهیه پشتیبان از اطلاعات در مسیر شبکه است. برای تنظیم و اجرای تهیه پشتیبان در شبکه لازم هست تا ابتدا یک درایو در رایانه مقصد اشتراک‌گذاری شود. سپس تنظیمات دسترسی به درایو موردنظر در نرم‌افزار حسیب نت انجام می‌شود. برای اشتراک‌گذاری درایو در رایانه مقصد ابتدا پنجره Properties درایو را باز کرده و سربرگ Sharing را انتخاب می‌کنیم، سپس ...

مسئله 2: سند حسابداری برگشت چک مصرفی

سوال: در یک رسید برگشت چک مصرفی از الف و برگشت به ب به مبلغ 5.000.000 ریال، مطلوب است سند حسابداری مربوطه.

جواب در ادامه مطلب

مسئله 1: سند حسابداری یک فاکتور خرید

سوال: در یک فاکتور خرید جمعا 2.000.000 ریال کالا و 50.000 ریال خدمات وجود دارد. به‌فرض 10.000 ریال تخفیف و پرداخت 1.500.000 ریال وجه نقد از صندوق، مطلوب است سند حسابداری مربوطه.

جواب در ادامه مطلب

123578910انتها
دی ان ان