X

تمرین: برای فعال‌سازی هشدار اتومات چک‌های پرداختی چه تنظیماتی لازم بوده و چه چک‌هایی نمایش خواهند یافت؟

سوال: برای فعال‌ سازی هشدار اتومات چک‌های پرداختی چه تنظیمی در چه مسيری لازم است و چه چک‌هایی نمايش خواهند يافت؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

 جواب: از منوی "تعاریف / تنظیمات" سربرگ "پیغام‌های اتومات"، گزینه‌ی "گزارش چک‌های پداختی وصول نشده اعلام شود" را فعال کرده و در جعبه متن "تعداد روزهای هشدار در گزارش اتومات چک‌های پرداختی"، تعداد روزهای مانده به تاریخ سررسید چک جهت هشدار مشخص می‌شود. در این هشدارِ اتومات، تمام چک‌های پرداختی وصول نشده که تفاوت تاریخ سررسید آن‌ها با تاریخ جاری حسیب کمتر از تعداد روزهای هشدار باشد، نمایش داده می‌شوند.

تمرین: برای فعال‌سازی هشدار اتومات چک‌های دریافتی چه تنظیماتی لازم بوده و چه چک‌هایی نمایش خواهند یافت؟

سوال: برای فعال‌ سازی هشدار اتومات چک‌های دریافتی چه تنظیمی در چه مسيری لازم است و چه چک‌هایی نمايش خواهند يافت؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

 جواب: از منوی "تعاریف / تنظیمات" سربرگ "پیغام‌های اتومات"، گزینه‌ی "گزارش چک‌های دریافتی موجود اعلام شود" را فعال کرده و در جعبه متن "تعداد روزهای هشدار در گزارش اتومات چک‌های دریافتی"، تعداد روزهای مانده به تاریخ سررسید چک جهت هشدار مشخص می‌شود. در این هشدارِ اتومات، تمام چک‌های موجود یا واگذار شده به بانک و یا واگذار شده به تحصیلدار که تفاوت تاریخ سررسید آن‌ها با تاریخ جاری حسیب کمتر از تعداد روزهای هشدار باشد، نمایش داده می‌شوند.

تمرین: چه مراحلی برای چک‌های دریافتی در حسیب وجود دارد؟

سوال: در نرم افزار حسابداری حسیب چه مراحلی برای دریافت چک وجود دارد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: مراحل چک‌های دریافتی در نرم افزار حسابداری حسیب عبارت است از:

1. دریافت چک - واگذاری چک به بانک - وصول چک واگذار شده در بانک یا برگشت چک واگذار شده در بانک

2. دریافت چک - واگذاری چک به تحصیلدار - وصول چک واگذار شده به تحصیل‌دار یا برگشت چک واگذار شده به تحصیل‌دار

3. دریافت چک - مصرف چک دریافتی

4. دریافت چک - مصرف چک دریافتی - برگشت چک‌های مصرفی

5. دریافت چک - عودت چک

تمرین: در برگشت چک‌های واگذاری در بانک چه روی می‌دهد؟

سوال: در برگشت چک‌های واگذاری در بانک در حسیب چه عملیاتی اتفاق می‌افتد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: وضعیت چک از در راه وصول به برگشتی از بانک تغییر می‌کند ولی سند حسابداری صادر نمی‌شود.

تمرین: هنگام ثبت برگشت چک مصرفی چه حساب‌هایی تاثیر می‌پذیرند؟

سوال: در نرم افزار حسابداری حسیب هنگام ثبت برگشت چک مصرفی چه حساب‌هایی تاثیر می‌پذیرند؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری

جواب: حساب گيرنده چک و حساب صاحب چک

تمرین: برای مصرف چک‌‌های دریافتی، چک باید در چه وضعیتی باشد؟

سوال: برای مصرف چک‌های دریافتی در نرم افزار حسابداری حسیب، آن چک باید در چه وضعیتی باشد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: چک باید در وضعیت موجود یا برگشت از بانک یا برگشت از تحصیلدار باشد.

تمرین: یک چک دریافتی چه وضعیت‌هایی می‌تواند داشته باشد؟

سوال: یک چک دریافتی در حسیب چه وضعیت‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: وضعیت‌های چک‌های دریافتی در نرم افزار حسابداری حسیب شامل موارد زیر می‌باشد:

موجود – در راه وصول بانک – برگشتی از بانک – وصولی در بانک – تحویل به تحصيلدار – وصولی تحصیلدار – برگشتی از تحصيلدار – وصول نقدی – عودت شده – مصرفی – برگشت مصرف

تمرین: مشخصات چک‌های دریافتی را در حسیب بیان کنید.

سوال: مشخصات چک‌های دریافتی را در نرم افزار حسابداری حسیب نام ببرید. | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: یک چک دریافتی در نرم افزار حسابداری حسیب شامل مشخصات زیر می‌باشد:

کد چک – بانک – نام شعبه – کد شعبه – شماره حساب – شماره چک – مبلغ – تاریخ – شرح

تمرین: عطف در فاکتورهای خرید و فروش چه کاربردی دارد؟

سوال: عطف در فاکتورهای خرید و فروش در نرم افزار حسابداری حسیب چه کاربردی دارد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری

جواب: در فاکتور فروش، عطف برای ثبت شماره فاکتورهای دستی یا شماره‌‌‌های سفارش‌ها یا پیش‌فاکتورها به‌کار می‌رود؛ اما عطف در فاکتور خرید در حسیب برای ثبت شماره فاکتور فروشنده به‌کار می‌رود.

تمرین: اگر مشتری وجه فاکتور را به حساب بانکی فروشگاه واریز کند، هنگام ثبت فاکتور چگونه عمل می‌شود؟

سوال: درصورتی‌که مشتری وجه فاکتور را به حساب بانکی فروشگاه واریز نموده باشد، هنگام ثبت فاکتور چطور باید عمل شود؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: قبل از ثبت فاکتور، در دو کادر دریافت بانکی، مبالغ دریافت شده در بانک ثبت می‌شود. همچنین با کلیدهای انتخاب حساب‌های بانکی، می‌توان بانک موردنظر را برای دریافت تعیین نمود.

123468910انتها
دی ان ان