X

سوالات متداول ویندزوز و عمومی

اشکال در باز کردن برنامه بعد از قطع برق در هنگام استفاده از برنامه

اشکال در باز کردن برنامه بعد از قطع برق در هنگام استفاده از برنامه

در نرم افزار حسابداری حسیب ممکن است در استفاده مجدد از برنامه بعد از رفتن برق (وقتی کاربر داخل برنامه بوده است) دچار مشکل شوید. در اینصورت به صورت زیر می‌توانید مشکل را رفع کنید.

ﺗﺼﺤﯿﺢ وﺿﻮح ﻓﻮﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

در نرم افزار حسابداری حسیب فونت‌های داخی CD برنامه را به روش زیر برای بهتر شدن نمایش جداول و متون برنامه نصب کنید...

دی ان ان