X

سوالات نرم افزار حسابداری حسیب نت

افتتاحیه - گام چهارم: افتتاحيه مانده حساب‌های بانک‌ها وصندوق‌ها

عمليات روزانه / ثبت اسناد

جهت ثبت افتتاحيه مانده حساب‌های بانک‌ها و صندوق‌ها بايد سند افتتاحيه بصورت دستی ثبت شود. بدين منظور از منوی عمليات روزانه / ثبت اسناد استفاده می‌نماييم. هنگامی که فرم سند حسابداری نمايان شد، با کليک بر روی کليد (آرتيکل جديد) يا کليد Insert فرم مشخصات آرتيکل باز می‌شود. در اين قسمت بايد سرفصل کل، معين و تفضيلی مورد نظر مانند بانک‌ها، نام بانک و شماره حساب را تعيين نماييم، سپس شرح مورد نظر را وارد نموده و مبلغ مانده حساب را در قسمت بدهکار منظور می‌کنيم. با زدن کليد تاييد در سند حسابداری رديفی با مشخصات حساب مورد نظر ايجاد می‌شود.

برای تعيين افتتاحيه الباقی حساب‌های بانکی و صندوق‌ها به همين ترتيب ادامه می‌دهيم.

پس از تعين افتتاحيه تمام حساب‌های بانک و صندوق، با کليد آرتيکل جديدی باز می‌کنيم و در بخش سرفصل، "سرفصل سرمايه" را انتخاب می‌نماييم. در قسمت شرح عبارت "افتتاحيه مانده حساب‌های بانک‌ها و صندوق" را وارد می‌کنيم. حال جمع مبالغ مربوط به آرتيکل‌های قبلی را وارد قسمت بستانکار می‌کنيم، يا از کليد استفاده می‌کنيم تا بصورت اتومات جمع مانده بدهکار سند در قسمت بستانکار قرار گيرد. در انتها تاييد می‌کنيم و می‌توانيم سند افتتاحيه را با استفاده از کليد يا ثبت کنیم.

Print

نظرات بسته شده است.

x
دی ان ان