X

تمرین: برای عدم اجبار در تحویل شرح در قبض دریافت/پرداخت، چه تنظیمی لازم است؟

سوال: برای عدم اجبار در تحویل شرح در قبض دریافت/پرداخت، چه تنظیمی لازم است؟

جواب: در تنظیمات سربرگ "ورود اطلاعات" گزینه‌ی "شرح قبض" از بخش "اجبار اطلاعات قبوض دریافت/پرداخت" غیرفعال باشد.

Print
نظرات بسته شده است.
دی ان ان