X

تمرین: برای پرداخت کل مبلغ طلب یک فروشنده در قبض دریافت/پرداخت، چه کلید با چه میانبری وجود دارد؟

سوال: برای پرداخت کل مبلغ طلب یک فروشنده در قبض دریافت/پرداخت، چه کلید با چه میانبری وجود دارد؟

جواب: کلید دریافت/پرداخت کل مانده با میانبر Shift+F8 درصورتی‌که قبض پرداخت باشد.

Print
نظرات بسته شده است.
دی ان ان