امکانات افزایشی حسیب نت

بازاریاب سایت

بازاریاب سایت
علاوه بر ثبت سفارش توسط مشتریان در سایت شما، بازاریابان شما نیز با حضور در محل مشتریانتان می‌توانند سفارشات مشتریان را در سایت ثبت نمایند، حسیب‌نت نیز در فاکتور یا سفارشی که از سایت می‌گیرد، علاوه بر ثبت فاکتور یا سفارش به نام مشتری، بازاریابِ فاکتور یا سفارش را هم از سایت گرفته و ثبت می‌کند ...
دی ان ان