امکانات افزایشی حسیب نت

قابلیت چند آدرسی مشتری

قابلیت چند آدرسی مشتری

در بعضی مشاغل از جمله مصالح فروشی، رستوران، آهن‌آلات، فست فود، اغذیه و مانند این موارد، ممکن است یک مشتری سفارش‌های مختلفش را برای آدرس‌های متفاوتی درخواست نماید که تحویل سفارش در آن آدرس‌ها انجام شود. به‌عنوان نمونه یک شخص مقداری سیمان برای منزلش می‌خرد و می‌خواهد که به آدرس منزلش تحویلش شود، همین شخص از همین فروشگاه مقداری گچ برای باغش می‌خرد و می‌خواهد که در آدرس باغش تحویلش شود؛ یا کارمندی غذایی سفارش می‌دهد که می‌خواهد در محل کارش تحویلش شده و در زمانی دیگر غذایی برای منزلش سفارش می‌دهد و در زمانی دیگر غذایی به آدرس یکی از اقوامش سفارش می‌دهد. اطلاعات آدرس‌های چندگانۀ مشتری با محتوای متن آدرس، عنوان آدرس، رابط، تلفن و ...

دی ان ان