امکانات افزایشی حسیب پرداز

گزارش اصلاحات و حذفیات

درصورتیکه عملیاتِ ثبت شدۀ گذشته اعم از فاکتورهای خرید و فروش و برگشتِ آن‌ها، قبوضِ دریافت و پرداخت، رسیدهای عملیاتِ چک‌های دریافتی و پرداختی از حساب‌های بانکی، توسط کاربران حذف یا اصلاح شده باشد، کاربرانِ ارشد به راحتی می‌توانند عملیات حذف شده را با جزئیات کامل به همراه کاربر و زمان حذف ببیند و یا در صورت تصحیحِ عملیات، تمام نسخه‌های تغییر یافتۀ عملیات را به همراه کاربر و زمان تصحیح ببیند. یعنی اگر فاکتوری 10 بار اصلاح شده باشد، کاربرانِ ارشد می‌توانند کلیۀ 10 ویرایش فاکتور را مشاهده و از کاربرِ ویرایشگرِ فاکتور و زمان تصحیح هر یک باخبر شوند؛ برای کاربرانِ ارشد، دسترسی به تریلِ اصلاحاتِ فاکتور در بازنگریِ فاکتورها و نیز دسترسی به گزارشِ شرکتِ هر کالا یا خدمت در عملیات اصلاح شده نیز وجود دارد.

گزارش اصلاحات فروش کاردکس اصلاحات کالا و خدمات تریل اصلاحات فروش
Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
دی ان ان