X

امکانات افزایشی حسیب پرداز

گزارشات انبار توسعه تجارت

در مورد بعضی اقلام مورد معامله، طبق قوانین موجود، لازم است که گزارشی از معاملات انجام شده در سامانۀ جامع انبارهای مرکز توسعۀ تجارت نیز ثبت گردد. در این راستا در نرم افزار حسابداری حسیب نت زیرساخت‌های لازم جهت ثبت اطلاعات مورد نیاز از کالا و مشتریان و همچنین خروجی اکسل مورد نیاز تحت عنوان انتقال مالکیت مکان و خرده فروشی، طبق استاندارد سامانه، قابل تحصیل است. این گزارشات فقط شامل اقلامی از کالاها هستند که در حسیب نت دارای شناسۀ تجارت کالا هستند.

تعیین شناسه تجارت کالا در نرم افزار حسابداری

در فرم مشخصات کالا در حسیب نت، کادری برای تحویل شناسۀ تجارت کالا تعبیه شده است، همچنین در سربرگ "واحد 2 و 3"، امکان تعیین چندمین واحد شمارشی جهت ارسال ایجاد گزارش مطابق استاندارد سامانۀ انبار توسعه تجارت وجود دارد؛ مثلا ممکن است در یک عمده فروشی کالایی با نام "برنج اشرفی آستانۀ 10 کیلویی" تعریف شده باشد که واحد اول آن "کیسه" ثبت شده است و حال لازم است که برحسب "کیلوگرم" مقدار فروخته شده از این برنج در گزارش ارائه شود، در این حالت واحد دوم کیلوگرم تعریف می‌شود و گزینۀ "تعداد/مقدار کالا بر حسب کیسه در هر کیلوگرم برابر است با"، را فعال نموده و در کادر مقابل آن عدد 1/0 را می‌نویسیم. همچنین در همین سربرگ، از لیست کرکره‌ایِ "واحد شمارشی در انبار تجارت" ، گزینۀ "دوم" انتخاب می‌شود؛ این واحد شمارشی بصورت پیش فرض برای همۀ کالاها همان گزینۀ "اول" است، البته برای تعریف همین "برنج اشرفی آستانۀ 10 کیلویی" بهتر آن بود که از ابتدا، واحد اول "کیلوگرم" و واحد دوم "کیسه" و در کادر "تعداد/مقدار کالا برحسب کیلوگرم در هر کیسه برابر است با" عدد 10 و لیست کرکره‌ای "واحد شمارشی در انبار تجارت" روی همان گزینۀ "اول"، تعریف شود.

واحد شمارش کالا در گزارش انبار تجارت

در تعریف هر انبار، کد پستی آن نیز باید تعیین شود تا بعنوان کد پستیِ انبارِ مبدأ در گزارشِ انتقالِ مالکیتِ مکان نمایش یابد.

کد پستی انبار در گزارش انبار تجارت

تعیین مشخصات شخص برای گزارش انبار تجارت

در مشخصات اشخاص، برای مشتریانی که خود فروشندۀ کالا هستند، علاوه بر تحویل مشخصات شناسنامه‌ای، تحویل کد نقش، کد پستی و شماره موبایل نیز لازم است. کد پستی وارد شده در مشخصات شخص، بعنوان کد پستیِ انبار مقصد در گزارش انتقال مالکیت مکان منظور می‌شود؛ ولی برای مصرف کنندۀ نهایی کد نقش و کد پستی لازم نیست و در عوض باید گزینۀ "احتساب فروش نقدی" فعال شود.

تعیین مشخصات شخص برای گزارش انبار تجارت

در ثبت فاکتور فروش، چنانچه شمارۀ بارنامه مشخص است باید در کادر عطف عدد آن تحویل حسیب شود که البته در خرده فروشی نیازی نیست.

شماره بارنامه در نرم افزار حسابداری

برای اخذ گزارشات انبار تجارت، از منوی "گزارشات/کالا و خدمات" گزینۀ "انتقال مالکیتِ مکان و خرده فروشیِ انبارِ توسعهِ تجارت" انتخاب می‌شود؛ در لیست کرکره‌ایِ نوع گزارش، در بالا سمتِ راست فرم، امکان انتخاب دو گزارش "انتقال مالکیت مکان" و "خرده فروشی" وجود دارد؛ بعد از انتخاب نوع گزارش "انتقال مالکیت مکان"، با زدن کلید فیلتر و تعیین شرایط موردنظر و تایید آن، حسیب نت مشروح اقلام فروخته شدۀ دارای شناسۀ تجارتِ کالا به مشتریانِ تعریف شده که گزینۀ "احتساب فروش نقدی" برای آن‌ها غیر فعال است و درمحدودۀ شرایط موردنظر قرار دارند را نمایش خواهد داد و در صورت انتخاب نوع گزارش در حالت "خرده فروشی"، با زدن کلید فیلتر و تعیین شرایط موردنظر و تایید آن، حسیب نت مشروح اقلام فروخته شدۀ دارای شناسۀ تجارتِ کالا به مشتریانِ تعریف شده که گزینۀ "احتساب فروش نقدی" برای آن‌ها فعال است و یا به مشتریان بدون تعریف در فرم فروش نقدی و در محدودۀ شرایط موردنظر قرار دارند را نمایش خواهد داد.

منوی گزارشات انبار توسعه تجارت در حسیب نت

گزارش انتقال مالکیت مکان برای سامانه انبار توسعه تجارت خروجی اکسل گزارش انتقال مالکیت مکان سامانه انبار توسعه تجارت

گزارشات انبار توسعه تجارت خروجی اکسل گزارش خرده فروشی سامانه انبار توسعه تجارت

Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
دی ان ان