X

ویدیوهای آموزشی حسیب نت

ارسال شده: شهریور 6, 1399

تعریف کالا و خدمات در حسیب نت

در حسیب نت کالا در پنج سطح رسته، گروه، زیرگروه، مارک و نام تعریف می‌شود. در حسیب نت برای هر کالا 10 قیمت پایه فروش قابل تعریف است که قیمت‌های دوم تا دهم می‌توانند به‌صورت درصدی، با قیمت اول در ارتباط باشند. در حسیب نت هر کالا می‌تواند سه واحد شمارشی داشته باشد، مانند بیسکویت که هم به‌صورت عددی، بسته‌ای و کارتنی معامله می‌شود. در حسیب نت موقعیت مکانی هر کالا در هر انبار ثبت می‌شود که این موضوع در حواله‌های خروج قابل چاپ خواهد بود + فیلم معارفه

ارسال شده: مرداد 27, 1399

تعریف جامع اشخاص در حسیب نت

مشخصات فردی قابل ثبت در نرم افزار حسابداری حسیب نت عبارت هستند از: نام، نام خانوادگی و نام مستعار، نام پدر، تعیین نوع شخص اعم از حقوقی یا حقیقی و مشتری/فروشنده/هردو، کد ملی، کد اقتصادی، کد پستی، شماره کارت و شماره حساب بانکی، ثبت چندین آدرس، ثبت شهر، استان، منطقه و مسیر، ثبت معرف بازاریاب و خودروی مشتری، تعیین تیپ قیمت فروش، ثبت چهار شماره تلفن مشتری و یک شماره موبایل که شخص توسط این شماره‌ها هم قابل جستجو خواهد بود + فیلم معارفه

ارسال شده: مهر 15, 1398

شروع کار با حسیب نت

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 16, 1398

تعریف ضایعات در حسیب نت

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 16, 1398

تعریف انواع چک دریافتی

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 16, 1398

تعریف دسته چک

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 16, 1398

تعریف مشخصات عمومی

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 16, 1398

تعریف حساب‌های بانکی

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 15, 1398

تعریف سرفصل‌های مورد نیاز

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 14, 1398

تعریف مشتریان و فروشندگان

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 14, 1398

تعریف مارک کالا

+ فیلم آموزشی
ارسال شده: شهریور 14, 1398

تعریف گروه کالا

+ فیلم آموزشی
12
دی ان ان