آموزش Css و برنامه نوسی وب

انجمن برنامه نویسی آموزش CSS

ویژگی font-style درCss

ویژگی font-style درCss

در این قسمت از آموزش CSS، ویژگی Font-Style را برای شما توضیح می‌دهیم.

ویژگی Font-Style برای نمایش جلوه‌های نمایشی به متن استفاده می‌شود که شامل سه حالت می‌باشد که عبارتند از:

Normal: متن موردنظر بدون هیچ جلوه‌ی ویژه نمایش داده می‌شود که این حالت به صورت پیش فرض می‌باشد.
Italic: متن بصورت خط کج نمایش داده می‌شود.
Oblique: متن به صورت مورت نمایش داده می شود.

مثال زیر کاربرد ویژگی Font-Style را در طراحی سایت را نشان می‌دهد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.normal {font-style:normal;}
p.italic {font-style:italic;}
p.oblique {font-style:oblique;}
</style>
</head>

<body>
<p class="normal">This is a paragraph, normal.</p>
<p class="italic">This is a paragraph, italic.</p>
<p class="oblique">This is a paragraph, oblique.</p>
</body>
</html>

خروجی:

This is a paragraph, normal.

This is a paragraph, italic.

This is a paragraph, oblique.

Print

نظرات بسته شده است.

x
دی ان ان