آموزش Css و برنامه نوسی وب

انجمن برنامه نویسی آموزش CSS

ویژگی font-weight در Css

ویژگی font-weight در Css

Css از جمله پرکاربردترین زبان‌های برنامه نویسی است که در طراحی سایت بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این قسمت از آموزش CSS، ویژگی Font-Weight را برای شما توضیح می‌دهیم.

خاصیت font دارای چند ویژگی می‌باشد که یکی از این ویژگیها خاصیت Font-Weight می‌باشد. با استفاده از این خاصیت می‌توان میزان ضخامت قلم نوشته را بر حسب چندحالت تعیین کرد که عبارتند از:

Normal: ضخامت قلم موردنظر معمولی می‌باشد که این حالت به صورت پیش فرض است.
Bold: متن نوشته شده را با قلم پررنگ (توپر) درمی‌آورد.
Bolder: قلم منتخب متن را به صورت خیلی تو پر و ضخیم در می‌آورد.
Lighter: قلم منتخب متن نوشته شده را به صورت نازکتر از حالت نرمال نمایش می‌دهد.
100 تا 900: با استفاده از حالت مقدارهای عددی می‌توان میزان ضخامت نوشته را تعیین کرد که هر چه عدد بزرگتر باشد ضخامت نوشته بیشتر می‌شود.

مثال زیر کاربرد ویژگی Font-Weight را در طراحی سایت نشان می‌دهد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.normal {font-weight:normal;}
p.light {font-weight:lighter;}
p.thick {font-weight:bold;}
p.thicker {font-weight:900;}
</style>
</head>

<body>
<p class="normal">This is a paragraph.</p>
<p class="light">This is a paragraph.</p>
<p class="thick">This is a paragraph.</p>
<p class="thicker">This is a paragraph.</p>
</body>

</html>

خروجی:

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is a paragraph.

Print

نظرات بسته شده است.

x
دی ان ان