X
انجمن برنامه نویسی آموزش CSS

ویژگی float و clear در Css

ویژگی float و clear در Css

خاصیت clear

در این قسمت از آموزش css، خاصیت Clear و خاصیت Float را توضیح می‌دهیم.

با استفاده از خاصیت clear می‌توان کناره‌هایی از عنصر را که می‌خواهیم متن یا عکس در آن سمت قرار نگیرد را مشخص کنیم، در واقع از این خاصیت برای خالی کردن فضای اطراف یک عنصر استفاده می‌شود. که حالت های مختلفی دارد که تعدادی از انها توضیح می‌دهیم.

none: در دو طرف عنصر مجاز است که عکس یا متن قرار بگیرد که حالت پیش فرض می‌باشد.

right: در سمت راست هیچ عکس و متنی نمی‌تواند قرار گیرد.

left: در سمت چت هیچ عکس و متنی نمی‌تواند قرار گیرد.

both: دو طرف عنصر هیچ عکس و متنی نمی‌تواند قرار گیرد.

مثال زیر خاصیت Clear را در طراحی سایت نشان می دهد.

img
{float:left;
}
p.clear
{clear:both;
}

ویژگی float

با استفاده از خاصیت float می‌توان موقعیت یک عنصر را به سمت چپ یا راست تنظیم کرد. خاصیت float از مهمترین ویژگی‌ها در Css و همچنین طراحی سایت می‌باشد. این خاصیت وقتی عمل می‌کند که به عنصر موردنظر خاصیت موردنظر خود را بدهید.

مثال زیر کاربرد خاصیتFloat را نشان می‌دهد.

.text
{float:left;
width:110px;
height:90px;
margin:5px;}

Print
نظرات بسته شده است.
دی ان ان