آموزش Css و برنامه نوسی وب

انجمن برنامه نویسی آموزش CSS

عملیات چک دریافتی

کلیۀ عملیات و گزارشاتِ مرتبط با چک‌های دریافتی، اعم از: دریافتِ چک، واگذاریِ چک به بانک، برگشت یا وصولِ چکِ واگذار شده به بانک، مصرفِ چکِ دریافتی، برگشتِ چکِ مصرفی، وصولِ نقدیِ چک و عودتِ چک به صاحبِ چک؛ همگی در افزونۀ چکِ دریافتی مهیا می‌باشد، در صورتِ داشتنِ افزونۀ تحصیلدار، سه عملیاتِ واگذاریِ چک به تحصیلدار، برگشت و وصولِ چکِ تحویلی به تحصیلدار هم در دسترس خواهد بود.

رسید دریافت چک منوی چک دریافتی

امکانات ويژۀ حسیب نت در حوزۀ چک‌ها

1. امکان تصحیح مبلغ یا سایر اطلاعات چک دریافتی در بازنگری با وجود مصرف شدگی یا وصول آن چک می‌باشد که اسناد مرتبط با مصرف، وصول و یا برگشت مصرف نیز به صورت اتومات با اصلاح مبلغ آن چک در بازنگریِ رسید دریافتِ چک، تصحیح می‌شود.

برگشت چک مصرفی چاپ رسید واگذاری چک بانک کشاورزی

2. امکان طراحی ساختار چاپ انواع رسیدها با هر سلیقۀ کاربر، امکان چاپ در فرم‌های بانکی جهت واگذاری چک به حساب‌های بانکی و حتی با داشتن افزونۀ ارسال فایل، امکان تهیۀ فایلِ حاویِ اطلاعاتِ چک‌های واگذاری به بانک با ساختار مورد قبول بانک نیز در دسترس خواهد بود.

چاپ رسید دریافت چک چاپ رسید واگذاری چک بانک کشاورزی

3. با رنگ‌بندی مناسب در گزارشاتِ چک‌های دریافتی و پرداختی، به خوبی چک در هر وضعیت شناخته می‌شود و با اعمال طیف وسیعی از شرایط، گزارشات کاربردی متنوعی در اختیارتان قرار می‌گیرد؛ گزارشاتی از قبیل: لیست چک‌های پرداختی بانکی وصول نشده در مدت یک هفتۀ آینده، لیست چک‌های پرداختی بانکی تحویلی به یک تأمین کننده، لیست چک‌های پرداختی بانکی که در یک تاریخ خاص پرداخت شده‌اند، لیست چک‌های دریافتی در وضعیت واگذاری به بانک که در یک بانک خاص واگذاری شده‌اند و یا در هر بانک، لیست چک‌های دریافت شده از یک مشتری، لیست چک‌های دریافتی که در یک تاریخ خاص مصرف شده‌اند، لیست چک‌های دریافتیِ موجود که تاریخِ سر رسیدِ آن‌ها تا یک ماه آینده است و هر گزارش مورد نیاز دیگر در حوزۀ چک‌های دریافتی و پرداختی.

لیست چک های دریافتی گزارش لیست چک های دریافتی
Print

نظرات بسته شده است.

x
دی ان ان