X
hasib net banner

نرم افزار حسابداری معدن سنگ و شن و ماسه حسیب نت

تعيين راننده و خاک‌بردار در فاکتور

در هر فاکتور فروش، علاوه‌بر مشتری، راننده، کاميون و خاک‌بردار آن را نیز تعيين نماييد! همچنين مبلغ کرايه‌ی دريافتی از مشتری در فاکتور قابل ثبت است! ميزان کرايه می‌تواند به ازای هر تن بار کاميون محاسبه شود و يا براساس درصدی از مبلغ فاکتور محاسبه گردد! به شرط تعريف وزن کاميون، با تعيين کاميون و تحويل وزن ناخالص، حسيب وزن خالص را محاسبه نموده و مبلغ فاکتور براساس وزن خالص محاسبه می‌گردد! حسيب می‌تواند وزن ناخالص را مستقيما از باسکول بخواند!

صدور بارنامه با وزن پر و خالص

با توجه به توان طراحی چاپ فاکتور در نرم‌افزار حسيب نت، شما می‌توانيد تمام اجزای چاپ فاکتور را مديريت نماييد! در بارنامه اطلاعاتی از قبيل راننده، خودرو، مشتری، وزن پر، وزن کاميون و وزن خالص بار و چندين اطلاع مهم ديگر را چاپ نمود!

مشروح بار حمل شده توسط راننده

در هر فاکتور فروش، علاوه‌بر مشتری، راننده، کاميون و خاک‌بردار آن را نیز تعيين نماييد! همچنين مبلغ کرايه‌ی دريافتی از مشتری در فاکتور قابل ثبت است! ميزان کرايه می‌تواند به ازای هر تن بار کاميون محاسبه شود و يا براساس درصدی از مبلغ فاکتور محاسبه گردد! به شرط تعريف وزن کاميون، با تعيين کاميون و تحويل وزن ناخالص، حسيب وزن خالص را محاسبه نموده و مبلغ فاکتور براساس وزن خالص محاسبه می‌گردد! حسيب می‌تواند وزن ناخالص را مستقيما از باسکول بخواند!

خواندن وزن ناخالص از باسکول

با کم‌ترين اشتباه کاربر و در کم‌ترين زمان وزن ناخالص را از باسکول دريافت کنيد! با تنظيمات نحوه‌ی ارتباط با باسکول در بخش تنظيمات، در هر زمان حسيب وزن ناخالص را از باسکول ارائه می‌نمايد!

تعريف اطلاعات خودرو

اطلاعات کاميون‌های حمل بار را به‌همراه وزن خالی آن‌ها در حسيب ثبت نماييد!

محدودسازی مشروح گردش کالا

با کم‌ترين اشتباه کاربر و در کم‌ترين زمان وزن ناخالص را از باسکول دريافت کنيد! با تنظيمات نحوه‌ی ارتباط با باسکول در بخش تنظيمات، در هر زمان حسيب وزن ناخالص را از باسکول ارائه می‌نمايد!

Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
join our telegram channel
دی ان ان