مطالب نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری شرکتی

نرم افزار حسابداری شرکتی از زیر مجموعه‌های نرم افزار حسابداری حسیب پرداز است که در انجام امور مالی و حسابداری شرکت‌ها کمک حال صاحبان مشاغل و حسابدارن می‌باشد. برخی از ویژگی‌های نرم افزار حسابداری شرکتی حسیب پرداز عبارتند از:

تمامی امکانات نرم افزار فروشگاه
با تهيه نرم افزار حسابداری شرکتی حسيب شرکت علاوه بر تمام امکانات نرم‌افزار حسيب فروشگاه، از ديگر امکانات نيز بهره ببريد! کدينگ سرفصل‌های حسابداری؛ صدور دستی سند حسابداری؛ گزارش خلاصه عملکرد دفاتر؛ حواله جابجايی کالا بين انبارها؛ گزارش خلاصه کل حساب‌ها؛ تفکيک بخش حسابداری از انبارداری و ...
گزارش عملکرد وارده و صادره‌ی کالا
ليست جامع عملکرد وارده و صادره‌ی کالا در چند ثانيه در حضور شماست! در اين گزارش مانده‌ی مقداری و مبلغی کالا در ابتدا و انتهای دوره، همچنين مقدار و مبلغ وارده طی دوره و همچنين مقدار و مبلغ صادره‌ی کالا در طی دوره ديده می‌شود؛ اين گزارش يکی از مواردی است که اداره‌ی دارايی آن را از شما درخواست می‌کند.
مشروح عملکرد کالا
جزئی‌ترين اطلاعات گردش کالا در تجارتخانه‌ی شما، پيش روی شما است! می‌توانيد براساس نوع عمليات خريد و فروش و يا برگشت آن‌ها و محدود به تاريخ، مشتری، کالا، بازارياب، راننده، خودرو، صندوق و انبار اين گزارش را محدود نموده و گزارش دقيق لازم را به دست آوريد!
امکان ثبت سند حسابداری
هر نوع سند ساده و مرکب که می‌خواهيد ثبت کنيد! اگر حسابدار هستيد و می‌خواهيد کنترل صدور اسناد در دستان شما باشد، به راحتی می‌توانيد آرتيکل‌ها را ايجاد، ويرايش و يا حذف کنيد و در نهايت سند حسابداری را دستی ثبت نماييد! امکان استفاده از اسناد تکراری؛ تعريف توضيحات پيش فرض؛ عدم ثبت سند ناتراز؛ کليدی جهت تراز نمودن آخرين آرتيکل؛ ثبت سند براساس شاخص ترتيب مورد نظر شما و ...
ورود و خروج کالای امانی
کالاهای امانی ديگران نزد خود را مديريت کنيد! به سادگی می‌توانيد اطلاعات کالاهای امانی هر شخص نزد خودتان را ثبت نموده و گزارش موجودی امانت ايشان نزد خود را تحت نظر بگيريد!
تريل عملکرد خريد و فروش
آيا فروش مويرگی داريد؟! آيا فروش سرد داريد؟! تهيه گزارش سرجمع فاکتورها جهت تحويل کالا به راننده برای توزيع آن‌ها کار سختی نيست! کافیست حسيب شرکت داشته باشيد! در اين گزارش برای هر کالا جمع آن در تمام فاکتورهايی که آن کالا در آنها حضور دارد جداگانه در يک رديف ديده خواهد شد! می‌توانيد سرجمع مقادير کالاهای فروخته شده در هر روز برای هر بازارياب، در دو واحد شمارشی و مقدار ترکيبی از واحد اول و دوم را به راحتی در نرم‌افزار حسيب تهيه نماييد!
کدینگ سرفصل‌های‌ حسابداری
مديريت تعريف سرفصل‌ها را به دست بگيريد! در سه سطح کل، معين و تفصيلی می‌توانيد به تعداد نامحدود سرفصل تعريف نماييد؛ اين سرفصل‌ها بطور غير شناور تعريف می‌شوند. شما حتی می‌توانيد کدهای سرفصل‌های اتومات را هم تغيير دهيد! در هر زمان که کد سرفصلی تغيير يابد تمام اسناد ماقبل نيز از کدهای جديد استفاده خواهند کرد!
گزارش خلاصه کل
دفتر کل را با اطمينان بنويسيد! نيازی به استفاده از ماشين حساب برای محاسبه‌ی ستون مانده وجود ندارد! با اين گزارش که به دو حالت ماهانه و سند خلاصه می‌شود، با سرعت و اطمينان خاطر دفتر کل را بنويسيد! هر سرفصل را جداگانه ببينيد، چاپ کنيد و به دفتر منتقل کنيد!
Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
دی ان ان