تعريف مراحل انجام کار

انواع کار چاپ را تعريف کنيد! اعم از چاپ افست، بنر، فلکسی، کاتالوگ، لباس کار، بادکنک، کارت ويزيت و ...! برای هريک هرتعداد مراحل که لازم می‌دانيد به‌طور جداگانه تعريف نماييد! مثلا برای کارت ويزيت اين مراحل متصور است: 1. طراحی 2. فيلم و زينگ 3. چاپ 4. سلفون 5. برش

تعريف مراحل انجام کار

ثبت مراحل انجام کار

ورود کار به هر مرحله از چاپ را ثبت کنيد! با توجه به نوع کار می‌توانيد مراحل انجام آن را در حسيب ثبت نموده و سرعت پاسخ‌گويی روند کار به مشتری را بالا ببريد! همچنين ديد بهتری نسبت به گلوگاه‌های پرترافيک کار داشته باشيد! در صورت تمايل برای هر ثبت، حسيب می‌تواند مشتری را با ارسال پيامک از روند کار مطلع نمايد!

ثبت مراحل انجام کار

سهولت بررسی وضعيت کار مشتری

به‌راحتی پاسخ‌گوی روند کار مشتريان باشيد! درصورت ثبت مراحل پيگيری و آمادگی کار، با مراجعه به فاکتور مشتری وضعيت فعلی هر کار در فاکتور را ملاحظه نماييد! حتی تاريخچه‌ی مراحل پيگيری و آمادگی و تحويل هر کار را در همان فاکتور ببينيد!

وضعیت کار مشتری

تعيين ابعاد کار و محاسبه‌ی مساحت

طول و عرض کارهای دو بعدی را برحسب سانتی‌متر و يا متر تحويل دهيد! محاسبه‌ی مساحت برعهده‌ حسيب است! قيمت واحد مساحت کار و تعداد رول‌های کار و توضيح و تصوير و مسير ذخيره‌سازی را هم حسيب می‌تواند نگهداری کند!

تعيين ابعاد کار و محاسبه مساحت

کار جدول پيگيری

کارهای در جريان را به‌راحتی مديريت کنيد! هر مرحله‌ی انجام کار را می‌توانيد در حسيب ثبت کنيد و به اين ترتيب مديران پيگيری کار، از روند انجام کارهای باز هميشه گزارشات به روزی خواهند داشت! همچنين در صورت صلاح‌ديد می‌توانيد مشتريان خود را با ارسال پيامک از روند انجام کار باخبر سازيد! اين جدول می‌تواند برای ثبت آمادگی کار نيز به‌کار رود، کاربر به‌راحتی با يک تبلت در انبار حرکت کرده و از روی تصوير کار، آمادگی آنها را در حسيب ثبت می‌کند؛ در اين زمان نيز امکان ارسال اتومات پيامک به مشتری جهت اطلاع‌رسانی آمادگی کارش وجود دارد!

کار جدول پيگيری

ثبت آمادگی و تحويل کار

آماده شدن کار را ثبت کنيد! به‌محض آماده شدن کار، اين موضوع مهم را در حسيب ثبت نماييد! اين کار زمان پاسخ‌گويی شما به مشتری را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد! همچنين حسيب می‌تواند موضوع آمادگی کار را با پيامک به مشتری اطلاع دهد! حتی درصورتی‌که آمادگی کار به مشتری اعلام شده باشد و مشتری در تحويل گرفتن کوتاهی نموده باشد، حسيب می‌تواند هر چند روز، بنا به مصلحت شما مجددا با ارسال پيامک آمادگی کار را به او يادآوری نمايد.

ثبت آمادگی و تحویل کار

تعيين تصوير و مسير هر کار

نگران حجم اطلاعات و سوابق مشتريان نباشيد! به‌راحتی می‌توانيد کارهای قبلی مشتريان را در سيستم خود پيدا و مجددا چاپ کنيد! کافيست تصوير و مسير ذخيره‌سازی هر کار را در رايانه‌ی خود، در فاکتور ثبت کنيد!

چاپ تصوير و ابعاد کار

چاپ تصوير هر کار در فاکتور مشتری! با توجه به امکان طراحی فاکتور می‌توانيد در هر رديف فاکتور جايی به تصوير کار تخصيص دهيد! حتی در چاپ بنر و فلکسی امکان چاپ ابعاد، کل مساحت و توضيح کار نيز وجود دارد!

چاپ تصوير و ابعاد کار

جستجوی مشروح کالای فروش

با هر اطلاعی که از کار چاپی داريد، مراحل پيگيری و آمادگی آن را ثبت کنيد! کافيست بخشی از نام مشتری، شماره اتومات کار، توضيحی از کار، نام کار، شماره فاکتور را بدانيد؛ به اين ترتيب ليستی از کارهای مشمول نمايش‌يافته و با کمک تصوير کار می‌توانيد آن را برای ثبت انتخاب نماييد! اگرچه با داشتن بارکدخوان انتخاب کار بسيار سريع‌تر خواهد بود!

تاريخچه‌ی پيگيری هر کار

با داشتن شماره پيگيری هر کار، به‌راحتی از آخرين وضعيت و تاريخچه‌ی مراحل آن کار مطلع شويد! حتی با داشتن شماره‌ی فاکتور و يا مشخص بودن مشتری می‌توانيد از وضعيت هر کار مطلع شويد.

تاريخچه پيگيری هر کار

کنترل ارسال پيامک‌های اتومات

در هر لحظه می‌توانيد صف پيامک‌های آماده‌ی ارسال را ببينيد و بر ارسال آنها نظارت داشته باشيد! حسيب با سرعت 90 پيامک در ثانيه؛ پيامک‌های توليد شده در عمليات را اتومات ارسال می‌کند!

کنترل ارسال پيامک‌های اتومات

(جهت نمایش هر تصویر، روی آن کلیک کنید)
دی ان ان