banner background حسیب نت DotNetFramework sql database microsoft windows microsoft windows
هایپرمارکت فروش نقدی نرم افزار حسابداری حسیب نت چند فاکتور همزمان طراحی فاکتور گزارشات نرم افزار حسابداری سود و زیان نرم افزار حسابداری تصحیح گزارشات TTMS ثبت فاکتور بدون ماوس و کیبورد تندفروشی

گزارشات سنواتی

برای اخذ گزارشات هر حسابی از سنوات قبل تا به امروز نياز به تغيير سال مالی نيست! در همين سال مالی تاريخ مبدأ گزارش را تعيين کنيد (حتی مربوط به سال‌های قبل) و مشروح گردش حساب را از آن تاريخ تا به امروز ملاحظه فرماييد! حتی می‌توانيد فاکتور، رسيد، قبض، حواله و اسناد هر حساب را چه در سال مالی جاری و چه در سال‌های مالی قبل در همين گزارش ببينيد.

گزارش سنواتی

کاردکس کالای مشتری از سنوات قبل

مطمئن تجارت کنيد! در هنگام خريد و فروش به‌راحتی می‌توانيد سابقه‌ی خريد و فروش کالای منتخب را با مشتری منتخب ببينيد؛ حتی سابقه از سنوات قبل تا به امروز قابل نمايش است. يا سابقه‌ی خريد و فروش کالای منتخب را با همه‌ی مشتريان ببينيد و يا سابقه‌ی خريد کالا را بررسی کنيد. چند قدم پيش‌تر برويد! در زمان ديدن کاردکس کالا می‌توانيد به‌راحتی فاکتور هر رديف در کاردکس را ببينيد و درصورت داشتن جواز آن را ويرايش نماييد.

'کاردکس کالای مشتری

همزمانی ثبت چندين فاکتور

نگران صف مشتريان نباشيد! شما می‌توانيد در آن واحد چندين فاکتور نيمه‌کاره را باز نگه‌داريد و به‌راحتی هريک از آن‌ها را ويرايش کنيد. تصور کنيد يک مشتری حين خريد، سفارش تازه‌ای از منزل دريافت کند؛ در اين‌صورت می‌توانيد فاکتور وی را به همان شکل رها نموده و برای مشتری بعدی فاکتور جديدی تقاضا کنيد! حتی می‌توانيد به گزارش انبار برويد و يا گردش حساب يک فروشنده را بررسی کنيد و بعد به فاکتور مشتری بازگرديد.

همزمانی ثبت چند فاکتور

خوانايی و تنوع رنگ‌بندی فرم‌ها

تفاوت رنگ‌بندی فرم‌ها، اشتباهات ثبتی کاربران را کاهش داده و با خلق محيطی متنوع کاربر را شاداب نگه می‌دارد؛ همچنين وضوح نمايش اطلاعات و استفاده از قلم‌های مناسب، از چشمان کاربر حمايت می‌کند.

فرم نرم افزار حسابداری

طراحی چاپ فاکتور

به‌راحتی هر جزء فاکتورها و حواله‌ها را برای چاپ طراحی کنيد! طيف وسيعی از اجزای تشکيل دهنده‌ی يک فاکتور اينک به اختيار شما برروی فاکتور چاپ می‌شود! تعيين اندازه‌ی نوشتار، نوع نوشتار، محل قرارگيری و متن عناوين، همچنين چاپ يا عدم چاپ آن‌ها، عکس کالا، بارکد کالا، ابعاد کالا و محل قرارگيری کالا در انبار تنها بخشی از امکان طراحی چاپ است که شما می‌توانيد آن‌ها را مشخص نماييد!

طراحی چاپ فاکتور

گزارش فصلی خريد و فروش TTMS

با پايان هر فصل به آسودگی گزارش خريد و فروش و ماليات ارزش افزوده‌ی آن فصل را تهيه کنيد و به سايت اداره‌ی دارايی و ماليات تحويل دهيد!

TTMS

(جهت نمایش هر تصویر، روی آن کلیک کنید)

ثبت مشخصات جامع اشخاص

هر آنچه از مشتريان و فروشندگان می‌دانيد در حسيب ثبت نماييد! اعم از نام، شماره تلفن‌ها، شماره حساب‌های بانکی و شماره کارت‌ها، معرف، استان و شهر، منطقه و مسير، عکس و امضا و چندين اطلاع ديگر که در آينده نيز می‌توانيد گزارشات را براساس هر يک از اين مشخصات محدود سازيد!

مشخصات اشخاص

تعيين محدوده گزارش اشخاص براساس مشخصات فردی

گزارش مشتريان و فروشندگان را براساس هريک از اطلاعات شخصی محدود نماييد! اگر از مشتری فقط شماره تلفنی را می‌دانيد، يا وجهی به حساب شما واريز شده و از او شماره کارت را می‌دانيد، يا بخشی از آدرس او را می‌دانيد؛ با داشتن کوچک‌ترين اطلاع از مشتری می‌توانيد او را در ليست مشتريان پيدا نماييد!

تعيين محدوده گزارش اشخاص

ثبت اطلاعات کامل در فاکتور فروش

هرآنچه در انجام معامله دخالت دارد را در فاکتور فروش ثبت نماييد! درج اقلام کالا در فاکتور با تعيين درصد افزايش يا تخفيف قيمت، شماره سريال، مقدار کالا در دو واحد شمارشی، ماليات ارزش افزوده، کرايه، مبالغ دريافتی از مشتری، چک‌های دريافتی از مشتری، انبار و مشتری را با ابزارهای مناسب انتخاب و در فاکتور ثبت نماييد! همينطور هديه‌های تشويقی به مشتريان نيز در فاکتور قابل ثبت است! البته امکان ثبت موارد بازارياب، راننده و خودرو نيز قابل افزايش است!

دريافت و پرداخت وجوه نقد

هرگونه جابه‌جايی وجوه نقد را در حسيب ثبت نماييد! با تفکيک منوهای دريافت و پرداخت نقد و انتقالی، در کل 4 گزينه در عمليات روزانه برای اين امور وجود دارد! با امکانات مناسبی هم براساس کد و هم برحسب نام. هر سرفصل دريافت يا پرداخت‌کننده وجوه را انتخاب نماييد! حسيب مانده هر حساب منتخب را نيز بلافاصله پس از انتخاب سرفصل نمايش خواهد داد!
دی ان ان