آدرس پستی

تهران - شهريار - بلوار آزادگان - ابتدای 20 متری بسيج کهنز - پلاک 117 - طبقه اول - حسیب پردار خاورمیانه

آدرس الکترونیکی

hpk@hpk.ir