پس زمینه آبیجعبه نرم افزار حسیب نتWindows Formwindows logosSQL DATABASE.net platform
ثبت بارنامه در نرم افزار حسابداریمشروح حمل بار برای هر مشتریثبت جامع اطلاعات بارنامهمحاسبه آسان سهم بیمه و رانندهمشروح حمل بار توسط هر رانندهطراحی چاپ بارنامه توسط کاربر

ثبت کامل اطلاعات بارنامه در نرم افزار باربری

در نرم افزار حسابداری باربری و حمل و نقل حسیب نت عملیات ثبت بارنامه، اطلاعات جامعی از بارنامه در حسیب ثبت می‌شود. این اطلاعات شامل مشتری، راننده و خودرو، آدرس‌ها و رابط‌های مبدا و مقصد، محموله، خدمات، بیمه، باسکول و هزینه‌های ترافیکی می‌باشد. تعیین درصد سهم بیمه و محاسبه یا عدم محاسبه آن در نرم افزار حسابداری حسیب در اختیار کاربر می‌باشد.

ثبت بارنامه در نرم افزار حسابداری

تریل بارنامه در نرم افزار حسابداری باربری

در هر زمان اطلاعات جامعی از کل بارنامه های ثبت شده با شرایط مورد نظرتان در نرم افزار حسابداری ترابری حسیب نت در دسترس خواهد بود. در واقع مهم‌ترین گزارش از بارنامه‌های ثبت شده در حسیب، تریل بارنامه است. در این گزارش، کل اطلاعات بارنامه‌ها به صورت جدولی نمایش یافته و امکان تهیه فایل اکسل و چاپ آن در هر ساختار تعریف شده توسط کاربر فراهم می‌شود.

ستون‌های این گزارش عبارت هستند از: زمان (ترکیب تاریخ و ساعت)، شماره بارنامه، نام مشتری، قابل پرداخت، راننده، سهم راننده، جمع کل بارنامه، بیمه، عوارض و مالیات، تخفیف، کرایه رفت، کرایه برگشت، مبلغ توقف، بارگیری، طرح ترافیک و جرائم رانندگی. به علاوه باسکول، اضافه بار، تغییر مسیر، آدرس مبدا، آدرس مقصد، نام محموله، مقدار محموله، دریافت نقد، وضعیت، دریافت بانکی، دریافت چک، سایر دریافتی، جمع کل دریافت، خودرو، شرح فاکتور، شماره عطف، کاربر و سال مالی.

این گزارش برحسب همین مشخصات و چند مشخص دیگر از جمله مشخصات فردی مشتری قابل محدود شدن است تا کاربر بتواند گزارش مطلوب خود را در شرایط موردنظر بدست آورد. چند نمونه از کاربردهای این گزارش عبارت هستند از:

⦁ لیست کل عملکرد یک راننده جهت بدست آوردن سهم وی ⦁ فهرست کل بارهای حمل شده یک مشتری توسط یک راننده یا همه رانندگان در یک بازه زمانی مشخص ⦁ لیست کل بارنامه هایی که بیمه و مالیاتی بیش از یک رقمی دارند ⦁ فهرست کل بارنامه هایی که میزان کرایه آن‌ها بیش از یک مبلغی باشد.

خروجی اکسل گزارش تریل بارنامه

بعد از تهیه گزارش از بارنامه های مطلوب، خروجی فایل اکسل آن را از حسیب بگیرید. ظاهری آراسته با فونتی مناسب و خوانا، اندازه مناسب ستون‌ها، رنگ‌بندی متفاوت سرستون‌ها، یک جدول زیبا از کل گزارش در محیط اکسل در اختیارتان قرار می‌گیرد. وجود تمام اطلاعات بارنامه در فایل اکسل، ارزش آن را چند برابر از نسخه‌های چاپی ساخته است.

امکان طراحی بارنامه

با نرم افزار حسابداری حمل و نقل و ترابری حسیب نت هرطور که می‌خواهید بارنامه را طراحی و چاپ نمائید.

چاپ گزارش تریل بارنامه

هر طرحی از گزارش تریل بارنامه که میخواهید را در نرم افزار حسابداری باربری حسیب نت ساخته و به چاپ برسانید. تغییر جهت عمودی و افقی، تغییر محل ستون‌ها، حذف و اضاف ستون‌ها ، اندازه نوشتار هر ستون، تنظیم رنگ نوشتار و خطوط جداول و به کارگیری پنج تصویر تنها گوشه‌ای از امکانات موجود طراحی گزارش در نرم افزار حسابداری ترابری حسیب است. به عنوان نمونه سه طرح ساده برای چاپ تریل بارنامه ارائه می‌شود:

⦁ چاپ خلاصه اطلاعات بارنامه به صورت جدولی: در این طرح، اطلاعات کلی از بارنامه چاپ می‌شود؛ از جمله زمان، مشتری، مبدا و مقصد، راننده، جمع کل بارنامه، بیمه، مالیات، تخفیف و قابل پرداخت. با گرد ساختن گوشه‌های کادرها، لطافت مناسبی برای گزارش ایجاد می‌شود. جمع مبالغ نیز در انتهای صفحه جمع از ابتدای اولین صفحه تا انتهای هر صفحه را نشان می‌دهد.

⦁ چاپ ساده خلاصه اطلاعات بارنامه: اطلاعات این طرح، کاملا مشابه طرح اول است؛ به جز آن که اطلاعات هر ردیف فقط با یک خط افقی از ردیف‌های دیگر جدا شده است.

⦁ چاپ ساده مشروح اطلاعات کرایه بارنامه: طرح سوم نیز یک طرح ساده افقی در اندازه A4 است. این طرح از نظر ظاهری شبیه طرح دوم است، اما در آن به جای مقادیر اجمالی بارنامه، مشروح مقادیر کرایه و سهم راننده در هر بارنامه و در کل دیده می‌شود.

گزارشات متنوع در نرم افزار حسابداری باربری

گردش حساب مشتریان، رانندگان، بیمه و مالیات. گردش حساب بانکی و یا هر حساب دیگر. گزارش جزئیات عملکرد راننده با قابلیت محدودسازی براساس طیف وسیعی از شرایط. تریل اصلاحات و حذفیات. تریل بارنامه شامل اطلاعات کلی هر بارنامه قابل تحدید با طیف وسیعی از شرایط در نرم افزار حسابداری باربری حسیب نت قابل مشاهده و چاپ هستند.

تحدید گزارش تریل بارنامه با طیف کاملی از شرایط

برای رسیدن به گزارش هدف، تعیین شرط برای محدود ساختن انواع بارنامه حاضر در گزارش به عنوان تحدید گزارش در نرم افزار حسابداری باربری و حمل و نقل حسیب نت معرفی می‌شود.

با توان اعمال شرط برای تک تک اجزای بارنامه، کاربر می‌تواند دقیق‌ترین گزارشات خود را در حسیب به دست آورد. مثلا تمام بارنامه های به مقصد معلوم در تاریخ خاص، یا تمام بارنامه های دارای جریمه رانندگی توسط یک راننده، یا تمام بارنامه هایی که یک محموله درآن ثبت شده است. تمام بارنامه های مربوط به یک مشتری که دارای هزینه باسکول هم هستند، همچنین تمام بارنامه های یک راننده که بدون بیمه ثبت شده اند و تمام بارنامه های دارای طرح ترافیک در یک بازه زمانی معلوم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *