دسته‌بندی مطالب

تعاریف / سرفصل‌ها / کل، معین، تفضیلی

جهت مدیریت و ایجاد سرفصل‌های حسابداری در سیستم از این فرم استفاده می‌شود. هنگام انتخاب منوی سرفصل‌ها، دو زیر منو با عناوین کل، معین و تفضیلی و تفضیلی 2 مشاهده می‌شود. با انتخاب کل، معین و تفضیلی، فرم لیست سرفصل‌های حسابداری نمایان می‌شود که به سه بخش کل در سمت راست، معین در وسط و تفضیلی در سمت چپ تقسیم شده است. در قسمت کل، لیست سرفصل‌های کل موجود در نرم افزار قابل مشاهده است.

از کلیدهای ، و می‌توان جهت ایجاد، اصلاح یا حذف سرفصل‌های کل استفاده نمود. با انتخاب سرفصل کل، سرفصل‌های معین مربوط به آن در صورت موجود بودن در قسمت معین نمایش می‌یابد. در قسمت معین نیز می‌توان با استفاده از کلیدهای  ، و سرفصل‌های معین را مدیریت نمود. هنگام انتخاب سرفصل از قسمت معین، در بخش تفضیلی، سرفصل‌های مربوط به معین منتخب نمایش می‌یابند که توسط کلیدهای ، و امکان اضافه، اصلاح و حذف کردن آنها وجود دارد.

تعریف صندوق ها در نرم افزار حسابداری حسیب

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده

(کل)
ایجاد سرفصل کل

مشخصات سرفصل کل

(کل)
تصحیح سرفصل کل

مشخصات سرفصل کل

(کل)
حذف سرفصل کل


(معین)
ایجاد سرفصل معین

مشخصات سرفصل معین

(معین)
تصحیح سرفصل معین

مشخصات سرفصل معین

(معین)
حذف سرفصل کل


(تفضیلی)
ایجاد سرفصل تفضیلی

مشخصات سرفصل تفضیلی

(تفضیلی)
تصحیح سرفصل تفضیلی

مشخصات سرفصل تفضیلی

(تفضیلی)
حذف سرفصل تفضیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *