X
ارسال شده: خرداد 31, 1400

چاپ سرفصل های حسابداری در حسیب نت

نحوه چاپ سرفصل‌های حسابداری در نرم افزار حسابداری حسیب نت چگونه است؟

ج: برای چاپ سرفصل‌های حسابداری در نرم افزار حسابداری حسیب نت طبق راهنمای زیر اقدام شود. جهتِ چاپِ سرفصل‌هایِ حسابداری در حسیب‌نت دو پیش نیاز لازم است. اولاً مطمئن شوید که روایتِ حسیب‌نت از 400031305 به بالا باشد و ثانیاً ساختارهایِ چاپِ سرفصل‌هایِ حسابداری در بخشِ ساختارهایِ چاپِ گزارشات وجود داشته باشد. در واقع در فرمِ "ساختارهای چاپِ گزارشات" با انتخابِ ردیفِ "تعاریف.سرفصل‌هایِ کل، معین و تفصیلی" در "لیستِ انواع گزارش"، حداقل یک ساختار جهت چاپ وجود داشته باشد، در غیر این صورت پس از به روزرسانی حسیب‌نت، برای بارگذاریِ ساختارهایِ چاپِ گزارشاتِ طراحی شده توسطِ شرکتِ حسیب پرداز، با انتخابِ منوی "تعاریف / ساختارهای چاپ / ساختار چاپ گزارشات"، وارد فرم "ساختارهای چاپ گزارشات" شويد ...

ارسال شده: مرداد 25, 1396

مشخصات چاپ فاکتور فروش

مشخصات چاپ فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری حسیب
ارسال شده: مرداد 25, 1396

مشخصات چک

مشخصات چک در نرم افزار حسابداری حسیب
ارسال شده: مرداد 25, 1396

مشخصات بانک

مشخصات بانک در نرم افزار حسابداری حسیب
ارسال شده: مرداد 25, 1396

مشخصات استان و مشخصات شهر

مشخصات استان و مشخصات شهر در نرم افزار حسابداری حسیب
ارسال شده: مرداد 25, 1396

مشخصات کاربر

مشخصات کاربر در نرم افزار حسابداری حسیب
ارسال شده: مرداد 25, 1396

مشخصات انبار

مشخصات انبار در نرم افزار حسابداری حسیب
ارسال شده: مرداد 25, 1396

مشخصات ظرف/واحد بسته بندی

مشخصات ظرف/واحد بسته بندی در نرم افزار حسابداری حسیب
ارسال شده: مرداد 25, 1396

مشخصات آرتیکل

مشخصات آرتیکل در نرم افزار حسابداری حسیب
ارسال شده: مرداد 25, 1396

مشخصات مارک کالا

مشخصات مارک کالا در نرم افزار حسابداری حسیب
ارسال شده: مرداد 25, 1396

مشخصات گروه کالا

مشخصات گروه کالا در نرم افزار حسابداری حسیب
ارسال شده: مرداد 25, 1396

مشخصات روال تولید

مشخصات روال تولید در نرم افزار حسابداری حسیب
1345678910انتها
دی ان ان