X

پوشش تمام امکانات حسيب فروشگاه

با تهيه حسيب شرکت علاوه‌بر تمام امکانات نرم‌افزار حسيب فروشگاه، از ديگر امکانات نيز بهره ببريد! کدينگ سرفصل‌های حسابداری؛ صدور دستی سند حسابداری؛ گزارش خلاصه عملکرد دفاتر؛ حواله جابه‌جايی کالا بين انبارها؛ گزارش خلاصه کل حساب‌ها؛ تفکيک بخش حسابداری از انبارداری و ...

حسابداری شرکتی

گزارش عملکرد وارده و صادره‌ی کالا

ليست جامع عملکرد وارده و صادره‌ی کالا در چند ثانيه در اختیار شماست! در اين گزارش مانده‌ی مقداری و مبلغی کالا در ابتدا و انتهای دوره، همچنين مقدار و مبلغ وارده طی دوره و همچنين مقدار و مبلغ صادره‌ی کالا در طی دوره ديده می‌شود؛ اين گزارش يکی از مواردی است که اداره‌ی دارايی آن را از شما درخواست می‌کند.

گزارش عملکرد وارده و صادره کالا

مشروح عملکرد کالا

جزئی‌ترين اطلاعات گردش کالا در تجارتخانه‌ی شما، پيش‌روی شما است! می‌توانيد براساس نوع عمليات خريد و فروش و يا برگشت آن‌ها و محدود به تاريخ، مشتری، کالا، بازارياب، راننده، خودرو، صندوق و انبار اين گزارش را محدود نموده و گزارش دقيق لازم را به دست آوريد!

مشروح عملکرد کالا

ثبت سند حسابداری

هر نوع سند ساده و مرکب که می‌خواهيد ثبت کنيد! اگر حسابدار هستيد و می‌خواهيد کنترل صدور اسناد در دستان شما باشد، به‌راحتی می‌توانيد آرتيکل‌ها را ايجاد، ويرايش و يا حذف کنيد و در نهايت سند حسابداری را دستی ثبت نماييد! امکان استفاده از اسناد تکراری؛ تعريف توضيحات پيش فرض؛ عدم ثبت سند ناتراز؛ کليدی جهت تراز نمودن آخرين آرتيکل؛ ثبت سند براساس شاخص ترتيب مورد نظر شما و ...

ثبت سند حسابداری

ورود و خروج کالای امانی

کالاهای امانی ديگران نزد خود را مديريت کنيد! به‌سادگی می‌توانيد اطلاعات کالاهای امانی هر شخص نزد خودتان را ثبت نموده و گزارش موجودی امانت ايشان نزد خود را تحت‌نظر بگيريد!

کالای امانی در نرم افزار حسابداری

تريل عملکرد خريد و فروش

آيا فروش مويرگی داريد؟! آيا فروش سرد داريد؟! تهيه گزارش سرجمع فاکتورها جهت تحويل کالا به راننده برای توزيع آن‌ها کار سختی نيست! کافیست حسيب شرکت داشته باشيد! در اين گزارش برای هر کالا جمع آن در تمام فاکتورهايی که آن کالا در آن‌ها حضور دارد جداگانه در يک رديف ديده خواهد شد! می‌توانيد سرجمع مقادير کالاهای فروخته شده در هر روز برای هر بازارياب، در دو واحد شمارشی و مقدار ترکيبی از واحد اول و دوم را به راحتی در نرم‌افزار حسيب تهيه نماييد!

تريل عملکرد خريد و فروش

کدينگ سرفصل‌های حسابداری

مديريت تعريف سرفصل‌ها را به دست بگيريد! در سه سطح کل، معين و تفصيلی می‌توانيد به تعداد نامحدود سرفصل تعريف نماييد؛ اين سرفصل‌ها به‌طور غيرشناور تعريف می‌شوند. شما حتی می‌توانيد کدهای سرفصل‌های اتومات را هم تغيير دهيد! در هر زمان که کد سرفصلی تغيير يابد تمام اسناد ماقبل نيز از کدهای جديد استفاده خواهند کرد!

کدینگ سرفصل‌های حسابداری

گزارش خلاصه کل

دفتر کل را با اطمينان بنويسيد! نيازی به استفاده از ماشين حساب برای محاسبه‌ی ستون مانده وجود ندارد! با اين گزارش که به دو حالت ماهانه و سند خلاصه می‌شود، با سرعت و اطمينان خاطر دفتر کل را بنويسيد! هر سرفصل را جداگانه ببينيد، چاپ کنيد و به دفتر منتقل کنيد!

'گزارش خلاصه کل

(جهت نمایش هر تصویر، روی آن کلیک کنید)
دی ان ان