دسته‌بندی مطالب

بازنگری / بازنگری برگشت از فروش

عملیات تصحیح، نمایش و حذف فاکتورهای برگشت از فروش در این فرم انجام می‌شود؛ کاربر شماره فاکتور موردنظر را در جعبه متن “شماره فاکتور” وارد می‌نماید و سپس کلید Enter را می‌زند؛ درصورتیکه شماره فاکتور معتبر باشد، اطلاعات فاکتور موردنظر در فرم نمایش می‌یابد؛ کاربر می‌تواند تمام اطلاعات فاکتور را تغییر دهد. کاربر بعد از تصحیح اطلاعات فاکتور، با کلید فاکتور اصلاح شده را ثبت می‌نماید. برای حذف کل فاکتور از کلید استفاده می‌شود.

کلیدهای و نیز فعال هستند و اگر در هنگام ثبت فاکتور، استفاده نشده باشند، در بازنگری امکان ثبت آنها وجود دارد که می‌توان به ترتیب ثبت یا بازنگری عملیات‌های پراخت انتقالی، پرداخت چک از حساب‎ بانکی و پرداخت چک از چک‌های دریافتی را ثبت نمود.

بازنگری برگشت از فروش در نرم افزار حسابدای حسیب

  • درصورتیکه شماره فاکتور موردنظر مشخص نباشد، با استفاده از گزارش “تریل فاکتورهای برگشت از فروش” یا ” کارتکس کالا” می‌توان فاکتور موردنظر را جستجو نمود.
  • هرگونه تغییر در فاکتور مستقیما در بخش‌های مربوطه ثبت می‌شود.
  • مقادیر کالا و خدمات اصلاح بلافاصله در تریل انبار و لیست مرجع اثر گذاشته و در کارتکس هریک ثبت می‌شود.
  • در صورت حذف فاکتور، شماره آن برای ثبت یک فاکتور برگشت از فروش جدید قابل استفاده می‌باشد.
  • اگر به فاکتور برگشت از فروش، قبض پرداخت وجه نقد، رسید پرداخت چک و رسید مصرف چک پیوست باشد، با حذف فاکتور این پیوست‌ها حذف نمی‌شوند.
  • اگر به فاکتور برگشت از فروش، قبض پرداخت وجه نقد، رسید پرداخت چک و رسید مصرف چک پیوست باشد، با تغییر تاریخ یا همکار فاکتور برگشت از فروش، این پیوست‌ها تغییر نمی‌کنند.
کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
نمایش فاکتور بعدی
Page Up
نمایش فاکتور قبلی
Page Down
حذف فاکتور
F8

ثبت کامل فاکتور
F2
تائیده ثبت فاکتور
چاپ
Ctrl + P
چاپ فاکتور برگشت از فروش
خروج
Esc
حذف کالا/خدمات
Delete
تصحیح کالا/خدمات
Enter
انتخاب کالا و انتخاب کالا (برگشت از فروش، کالای دو واحده)
افزودن کالا/خدمات
Insert
انتخاب کالا و انتخاب کالا (برگشت از فروش، کالای دو واحده)
تصحیح پرداخت انتقالی
F5 بازنگری دریافت و پرداخت انتقالی
تصحیح پرداخت چک از حساب بانکی
F6 بازنگری رسیدهای پرداخت چک
تصحیح پرداخت چک از چک‌های دریافتی
F7 بازنگری مصرف چک‌های دریافتی
انتخاب فروشنده
F11 جستجوی مشتریان و فروشندگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *