دسته‌بندی مطالب

بازنگری / بازنگری خرید کالا

عملیات تصحیح، نمایش و حذف فاکتورهای خرید در این فرم انجام می‌شود؛ کاربر شماره فاکتور موردنظر را در جعبه متن “شماره فاکتور” وارد می‌نماید و سپس کلید Enter را می‌زند؛ درصورتیکه شماره فاکتور معتبر باشد، اطلاعات فاکتور موردنظر در فرم نمایش می‌یابد؛ کاربر می‌تواند تمام اطلاعات فاکتور را تغییر دهد. کاربر بعد از تصحیح اطلاعات فاکتور، با کلید فاکتور اصلاح شده را ثبت می‌نماید. برای حذف کل فاکتور از کلید استفاده می‌شود.

کلیدهای ، و نیز فعال هستند و اگر در هنگام ثبت فاکتور، استفاده نشده باشند، در بازنگری امکان ثبت آنها وجود دارد که می‌توان به ترتیب ثبت یا بازنگری عملیات‌های پرداخت انتقالی، پرداخت چک از حساب بانکی و پرداخت چک از چک‌های دریافتی را ثبت نمود.

بازنگری خرید کالا در نرم افزار حسابداری حسیب

  • درصورتیکه شماره فاکتور موردنظر مشخص نباشد، با استفاده از گزارش “تریل فاکتورهای خرید” یا ” کارتکس کالا” می‌توان فاکتور موردنظر را جستجو نمود.
  • هرگونه تغییر در فاکتور مستقیما در بخش‌های مربوطه ثبت می‌شود.
  • مقادیر کالا و خدمات خریداری شده با مقادیر اصلاح شده بلافاصله در تریل انبار و لیست مرجع اثر گذاشته و در کارتکس هریک ثبت می‌شود.
  • در صورت حذف فاکتور، شماره آن برای ثبت یک فاکتور خرید جدید قابل استفاده می‌باشد.
  • اگر به فاکتور خرید، قبض پرداخت وجه نقد، رسید پرداخت چک و رسید مصرف چک پیوست باشد، با حذف فاکتور این پیوست‌ها حذف نمی‌شوند.
  • اگر به فاکتور خرید، قبض پرداخت وجه نقد، رسید پرداخت چک و رسید مصرف چک پیوست باشد، با تغییر تاریخ یا همکار فاکتور خرید، این پیوست‌ها تغییر نمی‌کنند.
کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
نمایش فاکتور بعدی
Page Up
نمایش فاکتور قبلی
Page Down
حذف فاکتور
F8

ثبت کامل فاکتور
F2
تائیده ثبت فاکتور
چاپ
Ctrl + P
چاپ برگه ورود کالا به انبار
خروج
Esc
حذف کالا/خدمات
Delete
تصحیح کالا/خدمات
Enter
انتخاب کالا و انتخاب کالا (خرید کالای دو واحده)
افزودن کالا/خدمات
Insert
انتخاب کالا و انتخاب کالا (خرید کالای دو واحده)
تصحیح پرداخت نقدی غیر از صندوق
F5 بازنگری دریافت و پرداخت انتقالی
تصحیح پرداخت چک از حساب بانکی
F6 بازنگری رسیدهای پرداخت چک
تصحیح پرداخت چک از چک‌های دریافتی
F7 بازنگری مصرف چک‌های دریافتی
انتخاب فروشنده
F11 جستجوی مشتریان و فروشندگان
انتخاب انبار
F12 جستجوی انبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *