دسته‌بندی مطالب

بازنگری / بازنگری فروش کالا

عملیات تصحیح، نمایش و حذف فاکتورهای فروش در این فرم انجام می‌شود؛ کاربر شماره فاکتور موردنظر را در جعبه متن “شماره فاکتور” وارد می‌نماید و سپس کلید Enter را می‌زند؛ درصورتیکه شماره فاکتور معتبر باشد، اطلاعات فاکتور موردنظر در فرم نمایش می‌یابد؛ کاربر می‌تواند تمام اطلاعات فاکتور را تغییر دهد. کاربر بعد از تصحیح اطلاعات فاکتور، با کلید فاکتور اصلاح شده را ثبت می‌نماید. برای حذف کل فاکتور از کلید استفاده می‌شود.

کلیدهای ، و نیز فعال هستند و اگر در هنگام ثبت فاکتور، استفاده نشده باشند، در بازنگری امکان ثبت آنها وجود دارد که می‌توان به ترتیب ثبت یا بازنگری عملیات‌های دریافت وجه نقد و دریافت چک را ثبت نمود.

بازنگری فروش کالا در نرم افزار حسابداری حسیب

  • درصورتیکه شماره فاکتور موردنظر مشخص نباشد، با استفاده از گزارش “تریل فاکتورهای فروش” یا ” کارتکس کالا” می‌توان فاکتور موردنظر را جستجو نمود.
  • هرگونه تغییر در فاکتور مستقیما در بخش‌های مربوطه ثبت می‌شود.
  • مقادیر کالا و خدمات فروخته شده با مقادیر اصلاح شده بلافاصله در تریل انبار و لیست مرجع اثر گذاشته و در کارتکس هریک ثبت می‌شود.
  • در صورت حذف فاکتور، شماره آن برای ثبت یک فاکتور فروش جدید قابل استفاده می‌باشد.
  • اگر به فاکتور فروش، قبض دریافت وجه نقد و رسید دریافت چک پیوست باشد، با حذف فاکتور این پیوست‌ها حذف نمی‌شوند.
  • اگر به فاکتور فروش، قبض دریافت وجه نقد و رسید دریافت چک پیوست باشد، با تغییر تاریخ یا مشتری فاکتور فروش، این پیوست‌ها تغییر نمی‌کنند.
کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
نمایش فاکتور بعدی
Page Up
نمایش فاکتور قبلی
Page Down
حذف فاکتور
F8

ثبت کامل فاکتور
F2
تائیده ثبت فاکتور
چاپ
Ctrl + P
چاپ فاکتور فروش
خروج
Esc
حذف کالا/خدمات
Delete
تصحیح کالا/خدمات
Enter
انتخاب کالا و انتخاب کالا (فروش، کالای دو واحده)
افزودن کالا/خدمات
Insert
انتخاب کالا و انتخاب کالا (فروش، کالای دو واحده)
تصحیح دریافت نقدی غیر از صندوق
F5 بازنگری دریافت و پرداخت انتقالی
تصحیح دریافت چک
F7 بازنگری رسیدهای چک‌های دریافتی
انتخاب صندوق
F10 انتخاب سرفصل
انتخاب فروشنده
F11 جستجوی مشتریان و فروشندگان
انتخاب انبار
F12 جستجوی انبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *