دسته‌بندی مطالب

بستن حساب

بستن حساب در حسابداری یعنی مانده حساب را صفر کنیم و یا مانده آن را انتقال دهیم. بستن حساب با توجه به نوع حساب‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

A : حساب‌های موقت

B : حساب‌های دائمی

تعریف حساب های موقت جهت بستن حساب

حساب‌های موقت حساب‌هایی هستند که در پایان دوره، بسته شده و مانده آن‌ها صفر می‌گردد.

حساب‌های هزینه و درآمد جزو حساب‌های موقت بوده که مانده آن‌ها به‌ خلاصه حساب سود و زیان بسته شده و به آن انتقال می‌یابد و پس از آن از حساب خلاصه سود و زیان به حساب سرمایه انتقال می‌یابد. در واقع وقتی می‌گوییم حساب درآمد بسته شود، یعنی مانده بستانکار آن را با ثبت روزنامه بدهکار صفر می‌کنیم و به حساب خلاصه سود و زیان انتقال دهیم.

به مثال زیر توجه کنید:

جمع حساب درآمد مانده‌اش در پایان دوره مالی ۵۰۰٫۰۰۰ ریال است.

وقتی می‌گوییم حساب هزینه بسته می‌شود، یعنی جمع مانده بدهکار آن با ثبت بستانکار صفر شده و به حساب خلاصه سود و زیان انتقال می‌یابد. مثلا اگر مانده حساب هزینه ۲۰۰٫۰۰۰ ریال بدهکار باشد برای بستن آن

3 – خلاصه سود و زیان 300.000 ریال
                                                   سرمایه 300.000 ریال
_______________________________________________

می‌بینیم که چون مانده حساب خلاصه سود و زیان بستانکار است، یعنی ما سود داشتیم، به حساب سرمایه منتقل شد و حساب سرمایه افزایش پیدا کرد.  اگر مانده خلاصه سود و زیان بدهکار باشد، یعنی ما زیان داشته‌ایم، حساب سرمایه کاهش پیدا می‌کند و باید ثبت ذیل را انجام دهیم.

سرمایه ××
               خلاصه سود و زیان ××
________________________________

تعریف حساب های دائمی جهت بستن حساب

حساب‌های ترازنامه‌ای که در پایان دوره، مانده آن‌ها صفر نشده بلکه به دوره مالی بعد انتقال می ‌یابند، حساب‌های دائمی می‌باشند. حساب‌های دائمی با استفاده از حساب تراز اختتامی بسته می‌شوند، یعنی حساب تراز اختتامی را بابت بستن حساب‌های دائمی و مانده بدهکار (دارایی‌ها) بدهکار نموده و حساب‌های مانده بدهکار (دارایی‌ها) را بستانکار می‌نماییم.

حساب تراز اختتامی ××
                                دارایی‌ها ××
________________________________
بابت بستن حساب دارایی‌ها

حساب تراز اختتامی چیست؟

حساب تراز اختتامی حسابی واسط است که در پایان سال مالی برای بستن حساب‌های دائمی در دفتر کل افتتاح و در همان روز بسته می‌شود. یعنی این که در یک روز یک ثبت بدهکار و یک ثبت بستانکار خورده و مانده‌اش صفر خواهد شد. به حساب دفتر کل در بالا توجه کنید.

اما برای افتتاح حساب‌های دائمی در سال بعد چگونه عمل می‌کنیم؟ برای افتتاح حساب‌های دائمی در ابتدای دوره مالی جدید باید از حساب تراز افتتاحیه استفاده نمود.

حساب تراز افتتاحیه چیست؟

حساب تراز افتتاحیه حسابی واسط است که در ابتدای سال مالی برای انتقال مانده حساب‌های دائمی به دفاتر سال جدید در دفتر کل افتتاح و در همان روز بسته می‌شود.

دقت کنید برای انتقال حساب‌های دائمی به سال مالی جدید باید دارایی‌ها را بدهکار نموده و در طرف مقابل حساب تراز افتاحیه را بستانکار کنیم.
دارایی‌ها ××
                  تراز افتتاحیه ××

و برای ایجاد حساب سرمایه و بدهی‌ها باید حساب بدهی‌ها و سرمایه را بستانکار کنیم و طرف آن‌ها تراز افتتاحیه می‌باشد که بدهکار می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *