دسته‌بندی مطالب

تعاریف / کالا و خدمات / روال‌های تولید

برای ایجاد و تصحیح روال‌های تولید از این فرم استفاده می‌شود. جهت تعریف روال تولید جدید از کلید و برای تصحیح روال تولید پس از انتخاب ردیف موردنظر از کلید و جهت حذف روال تولید منتخب از کلید استفاده می‌شود. همچنین درصورت نیاز به کپی روال تولید برای کالاهای مشابه می‌توان از کلید استفاده نمود. برای مرتب‌سازی روال‌های تولید از لیست کرکره‌ای در قسمت مرتب استفاده می‌شود که می‌توان حالت نام یا کد روال را انتخاب نمود.

لیست روالهای تولید در نرم افزار حسابداری حسیب

امکان حذف روال‌های تولیدی که در عملیات تولید استفاده شده‌اند وجود ندارد.

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
ایجاد روال تولید
Insert
مشخصات روال تولید
تصحیح روال تولید
Enter
مشخصات روال تولید
حذف روال تولید


کپی روال تولید


خروج
Esc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *