دسته‌بندی مطالب

تعاریف / تخفیف و افزایش قیمت‌ها

جهت ایجاد پیش‌تعریف انواع تخفیف و افزایش قیمتِ مورد استفاده هنگام ثبت فاکتورها، از این فرم استفاده می‌شود. برای ایجاد نوع جدید تخفیف یا افزایش قیمت از کلید استفاده می‌شود. با استفاده از کلید هم می‌توان انواع تخفیف یا افزایش قیمت موجود در لیست را اصلاح نمود. در صورت نیاز به حذف هرکدام از موارد تخفیف یا افزایش قیمت تعریف شده در لیست باید از کلید استفاده شود.

لیست تخفیف و افزایش قیمت‌ها در نرم افزار حسابداری حسیب

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
ایجاد نوع جدید
Insert
مشخصات تخفیف/افزایش قیمت
تصحیح
Enter
مشخصات تخفیف/افزایش قیمت
حذف مشتری/فروشنده


خروج
Esc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *