دسته‌بندی مطالب

تعاریف / کالا و خدمات / مارک‌های کالا

جهت تعریف مارک‌های کالا از این فرم استفاده می‌نماییم. کاربر می‌تواند تمام مارک‌های موجود در نام کالاها را از طریق این فرم تعریف نماید. با استفاده از کلید و وارد کردن مشخصات مارک، مارک جدید به لیست مارک‌های کالا اضافه می‌شود. با استفاده از لیست کرکره‌ای شاخص ترتیب می‌توان لیست مارک‌های کالا را براساس نام مارک یا کد مارک مرتب‌سازی نمود. همچنین با استفاده از کادر جستجو براساس مؤلفه تعیین شده در قسمت شاخص ترتیب به جستجوی مارک موردنظر پرداخت.

لیست مارک های کالا در نرم افزار حسابداری حسیب

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
مارک جدید Insert
مشخصات مارک کالا
نمایش و تصحیح Enter
مشخصات مارک کالا
حذف گروه بدهکار


خروج
Esc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *