دسته‌بندی مطالب

تعاریف / کاربران

تمام کاربرانی که می‌توانند از نرم افزار استفاده کنند، در این فرم تعریف می‌شوند. در ابتدا که سیستم نصب می‌شود، کاربری به‌ نام “کاربر ارشد” با رمز 10 ایجاد می‌شود که به تمام قسمت‌های نرم افزار دسترسی دارد که قابل تصحیح هستند.

نکته: امکان حذف یا تغییر نام کاربر در صورتی که عملیات ثبت کرده باشد وجود ندارد.

لیست کاربران در نرم افزار حسابداری حسیب

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
ایجاد کاربر جدید
Insert
مشخصات کاربر
نمایش و تصحیح مشخصات کاربر
Enter
مشخصات کاربر
حذف کاربر


خروج
Esc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *