دسته‌بندی مطالب

تعاریف / ساختارهای چاپ / ساختار چاپ فاکتور

قبل از اینکه بتوان فاکتور‌های خرید، فروش، برگشت از خرید و برگشت از فروش را چاپ نمود؛ باید حداقل یک قالب چاپ برای این فاکتورها تعریف شود. همه این قالب‌ها برای فاکتورهای خرید، فروش، پیش فاکتور فروش، برگشت از خرید و برگشت از فروش قابل استفاده هستند.

جهت تعریف قالب جدید می‌توان از کلید استفاده نمود. جهت اصلاح مشخصات قالب‌های تعریف شده هم از کلید استفاده می‌شود و برای ایجاد قالب مشابه قالب موجود پس از انتخاب قالب مورد نظر از کلید استفاده نمایید تا نسخه کپی قالب چاپ ایجاد شود.

جهت ذخیره کردن لیست ساختارها، کلید بازخوانی لیست از فایل، کلید و اضافه کردن قالب از فایل، کلید استفاده می‌شوند.

لیست ساختار چاپ فاکتور فروش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *