دسته‌بندی مطالب

تعاریف / گروه‌های بدهکاران و بستانکاران

فروشگاه برحسب نوع کار خود می‌بایست گروه‌های متناسبی برای خود ایجاد نماید؛ مثلا ممکن است یک مرکز پخش برحسب محله‌های مشتریان خود، آنها را گروه‌بندی نماید.

لیست گروه های بستانکاران

لیست گروه های بدهکاران

برای ایجاد گروه جدید در بدهکاران، کلید (گروه جدید) را کلیک نمایید تا فرم مشخصات گروه بدهکاران نمایش یابد. نام گروه، سرفصل معین گروه و پیشوند نام گروه را تعیین نمایید (پیشوند نام گروه در ابتدای نام مشتری/فروشنده در فاکتورها، رسیدها و قبوض به کار می‌رود؛ مثلا “جناب آقای” برای مشتریان آقا)

با زدن کلید سرفصل معین در سرفصل کل بدهکاران و نام گروه در لیست گروه‌ها ایجاد می‌شود.

مشخصات گروه بدهکاران

برای ایجاد گروه جدید در بستانکاران، کلید (گروه جدید) را کلیک نمایید تا فرم مشخصات گروه بستانکار نمایش یابد. عنوان گروه، سرفصل معین بستانکاران و پیشوند نام را تعیین نمایید (پیشوند نام گروه در ابتدای نام مشتری/فروشنده در فاکتورها، رسیدها وقبوض به کار می‌رود؛ مثلا “شرکت محترم” برای شرکت‌ها)

با زدن کلید سرفصل معین در سرفصل کل بستانکاران و نام گروه در لیست گروه‌ها ایجاد می‌شود.

مشخصات گروه بستانکاران

نکته: تنها گروه‎هایی قابل حذف هستند که هیچ مشتری/فروشنده‌ای در آن‌ها تعریف نشده باشد.

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
خروج Esc
تصحیح مشخصات گروه مشتری/فروشنده Enter مشخصات گروه مشتری/فروشنده
ایجاد گروه مشتری/فروشنده جدید Insert مشخصات گروه مشتری/فروشنده
حذف گروه مشتری/فروشنده جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *