دسته‌بندی مطالب

سوال: چه عناوین و مقادیری در ساختار چاپ سند حسابداری قابل تنظیم هستند؟

جواب:

در بخش عناوین: عنوان سند حسابداری – توضیحات (4 مورد) – کد اقتصادی موسسه – تلفن و نمابر و آدرس موسسه – عنوان جمع بدهکار و عنوان جمع بستانکار – عنوان و نام ممیز (4 مورد) – ردیف – عنوان کد سرفصل – عنوان نام سرفصل/شرح – عنوان مبلغ جز – عنوان گردش بدهکار و عنوان جمع گردش بستانکار – عنوان عطف و عنوان تاریخ عطف

در بخش مقادیر: نام موسسه – کد شعبه – سال مالی – شماره سند – عطف – تاریخ و ساعت – کاربر – شرح سند – شماره صفحه – مبلغ جمع بدهکار و جمع بستانکار – ردیف – کد سرفصل – نام سرفصل/شرح – مبلغ جزء – گردش بدهکار و گردش بستانکار – عطف و تاریخ عطف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *